Nyt frivillighedsråd på plads

Ny forening fik plads i rådet.
20. november 2018
Der var genvalg til 6 foreninger og en enkelt udskiftning, da der var valg til Hvidovre Frivillighedsråd.
Der er syv pladser i frivillighedsrådet, og syv kandidater stillede op, så der blev afholdt fredsvalg.

De seks foreninger er gengangere, og så var er valg til en ny forening, Foreningen for Førtidspensionister, der kommer ind i rådet i stedet for Venskabskredsen i Avedøre, der ikke genopstillede.
De øvrige seks medlemmer er Lions Club, Det Frivillige Ældrearbejde, Café Hjertetræets venneforening, Ældre Sagen, Røde Kors og Lænken.

Frivillighedsrådet er valgt for perioden 2019-2022. Rådet fungerer som sparringspartner for kommunens ældre- og sundhedsudvalg, når der to gange årligt skal uddeles støtte til frivilligt socialt arbejde. Rådet konstituerer sig på første indstillingsmøde i 2019.

Valgarrangementet i Kometen fik besøg af formand for Hvidovre Lokalhistoriske Selskab og tidligere kommunaldirektør Jens Frederik Jørgensen, der holdt et oplæg om Hvidovres historie sat i relation til det at være frivillig.