Centerchef fratrådt

20. november 2018
Chef for Center for Skole og Uddannelse, Rune Schack Ahlmann, er efter gensidig aftale fratrådt sin stilling i Hvidovre Kommune. 
Skoleleder på Risbjergskolen og konstitueret skoleleder på Avedøre Skole, Rene Rasmussen Sjøholm, er fra den 19. november konstitueret skolechef.
 
På Risbjergskolen konstitueres viceskoleleder Lis Apitz som skoleleder og afdelingsleder Tania Kristiansen som viceskoleleder. 
René Rasmussen Sjøholm vil stadig varetage skoleledelsen på Avedøre skole frem til ansættelsen af en ny leder den 1. marts 2019.