Hvidovres borgere skal kunne fremsætte forslag til kommunalbestyrelsen


Med støtte fra 500 borgere kan et forslag blive sendt til behandling i kommunalbestyrelsen.
1. oktober 2018

Borgerne i Hvidovre kan snart se frem til, at deres egne idéer kan komme på kommunalbestyrelsens dagsorden. Det kræver dog, at de kan finde 500 borgere, som synes, at idéen er god nok til at blive sendt til politisk drøftelse på Hvidovre Rådhus.

I dag er der allerede lignende muligheder i en række andre danske kommuner, hvor borgere kan fremsætte et forslag, som borgerne derefter kan give deres støtte via kommunens hjemmeside. Folketinget åbnede også tidligere på året op for, at borgerforslag kan komme til drøftelse i folketingssalen. 

I Hvidovre bliver det en løsning, hvor borgerforslagene vil kunne ses på hvidovre.dk, og så kan man som borger i kommunen via NemID støtte, at forslaget skal løftes videre til drøftelse i kommunalbestyrelsen.
Hvis et forslag kan samle opbakning fra 500 borgere indenfor en periode på et år, så går forslaget videre til kommunalbestyrelsen, som så skal drøfte det på lige fod med øvrige sager.

”I Hvidovre Kommune vil vi gerne lytte til vores borgere, og her passer den nye model for borgerforslag rigtig godt ind. Vi ved, at mange af vores borgere har meget på hjerte, og hvis det enkelte forslag har en vis folkelig opbakning, så vil vi i kommunalbestyrelsen behandle det og drøfte, om det skal vedtages. Jeg er spændt på at se, hvilke gode forslag vores borgere kommer med,” siger borgmester Helle Adelborg.

Det forventes, at det fra 1. december vil være muligt at oprette borgerforslag via hvidovre.dk
Alle borgere i Hvidovre Kommune med et Nem-ID kan oprette borgerforslag og afgive deres støtte til et forslag.
Det afstemningsunivers, som Hvidovre Kommune skal indkøbe til borgerforslagene, kan også på sigt bruges til andre afstemninger i kommunale sammenhænge fx i institutioner og lignende.