Kommunen begrænser vanding

Tørken betyder også, at byens to springvand bliver tørlagt indtil videre
10. juli 2018
HOFOR har henstillet til alle kommuner i deres område om ikke at bruge drikkevand til at vande fx boldbaner. Det betyder, at Hvidovre Kommune fra nu af ikke vander fodboldbanerne på Hvidovre Stadion og begrænser vandingen mest muligt og primært bruger genbrugsvand, som ikke er drikkevand.

”Danmark er ramt af en historisk slem tørke og vores vandværker arbejder i øjeblikket på højtryk for at følge med det aktuelle merforbrug på omkring 15 procent i HOFORs forsyningsområde”, oplyste HOFOR mandag den 9. juli 2018. Fra den 17.juli 2018 gælder begrænsningen kun i dagtimerne. 

Udover at stoppe med at bruge drikkevand til at vande fodboldbanerne på Hvidovre Stadion mv., så springer vandet nu ikke længere i Byens Kilde ved Kometen/Hovedbiblioteket – og det samme gælder springvandet på Hvidovre Torv.

 - Vi har midlertidigt valgt at slukke for de to springvand, vi har, så vi ikke bruger unødigt drikkevand i en tørkeperiode, oplyser Vej- og parkchef Michael Søndergaard Daugaard.

Vej & Park vander fortsat blomster i kummer, blomsterbede og træer mv. Det sker dog primært med genbrugsvand. Ved at fortsætte den begrænsede vanding, sikrer kommunens gartnere, at sommerblomsterne og de nyplantede træer og planter ikke går ud, så der skal plantes nye. 
De sommerblomster og græsplæner der er sået i foråret herunder  bl.a. sommerblomsterne i midterrabatten på Gl. Køge Landevej, bliver ikke vandet og vil visne og skal sås igen næste forår.

HOFOR oplyser, at de ved at bremse forbruget af drikkevand til vanding af større arealer i kommunerne håber at kunne sikre, at det ikke bliver nødvendigt at indføre restriktioner for borgerne i Hvidovre og de øvrige kommuner i HOFORs forsyningsområde.

HOFOR og Hvidovre Kommune opfordrer samtidig borgerne til at være med til at spare på vandet, så længe tørken varer:
- Vand ikke græsplænen. Den kan sagtens klare sig uden.
- Undlad at fylde store havebassiner – de største kan bruge ligeså meget vand som en enkelt dansker bruger på et halvt år.
- Brug en vandkande, når du vander dine blomsterbede og blomsterkrukker – vandslangen bruger 12 liter per minut.
- Lad være med at vande om dagen, hvor det meste vand fordamper, før det når planterødderne.