International rygestopdag markeres i Hvidovre Sundhedscenter


Rygestop er i fokus på den internationale rygestopdag torsdag 31. maj, hvor Hvidovre Sundhedscenter tilbyder en generel snak om dine lunger, kuliltemåling og vejledning om rygestop.
17. maj 2018
I Hvidovre vil sygeplejersker fra Hvidovre Sundhedscenter torsdag 31. maj tilbyde vejledning om rygestop og foretage kuliltemåling i tidsrummene kl. 10.00–11.30 og klokken 15.00–17.00. Det er også muligt at få rådgivning om rygestopprodukter samt blive tilmeldt et rygestopkursus. Det finder alt sammen sted i Hvidovre Sundhedscenter, Hvidovrevej 272.
Hvidovre Kommune er partner i Røgfri Fremtid, og bakker op om, at ingen børn og unge skal ryge i 2030. For på trods af et stort fokus på hvor sundhedsskadeligt rygning er, begynder stadig flere unge at ryge. Den udvikling vil Hvidovre Kommune gøre sit til at få stoppet.

Derfor er der fra kommunens sundhedscenter stort fokus på at få flere til at kvitte cigaretterne. 

”Jeg har en drøm om at Hvidovre Kommune er røgfri i 2030. Det er en stor vision, der kræver en indsats fra mange. Vores børn og unge bliver desværre fristet til at prøve tobak, og mange – alt for mange ender med at blive afhængige af nikotin. Fra kommunens side vil vi gerne bakke op om, at skolerne får røgfri skoletid, og vi har gratis rygestoptilbud til alle, der ønsker hjælp til rygestop. De unge har brug for, at voksne er gode rollemodeller, der tør tage snakken om tobakken. Vi skal ikke give tobakken videre til vores næste generation,” siger Helle Adelborg, der er borgmester i Hvidovre Kommune. 

På Hvidovre.dk og på Hvidovre Kommunes Facebook-side vil det i forbindelse med International Rygestopdag være muligt at se en kampagnevideo om unge og rygning.