Hvidovre har fået 2 mio. kr. til skoleudvikling

Støtte fra AP Møller Fonden skal bruges til arbejdet med lærer-elev forholdet
12. marts 2018
Hvidovre Kommune har søgt og fået 2 mio. kr. fra AP Møller Fonden. Pengene skal bruges til at videreføre et udviklingsprojekt i skolerne, der har fokus på at styrke forholdet mellem lærere og elever. Hvidovre Kommune har tidligere fået 3 mio. kr. fra fonden til at uddanne alle lærere og pædagoger i at arbejde med relationerne.

 - Ros, anerkendelse og omsorg er noget af det vores lærere har lært at give eleverne meget mere af. Nu følger vi op med at få uddannet ledere og udvalgte ressourcepersoner på skolerne, så vi kan sikre os, at lærer- og elevforholdet kommer i fokus i hverdagen ude på skolerne. Det er jeg sikker på vil komme vores skolebørn til gode, siger borgmester Helle Adelborg.

Udviklingsforløbet om lærer-elev forholdet er en del af kvalitetsløftet i Hvidovres skoler. Det er målet, at både trivsel og læring skal blive bedre, fordi der kommer fokus på forholdet mellem elev og lærer og på at gøre det forhold trygt og tillidsfuldt. Forløbet understøtter de pædagogiske metoder, kommunen benytter for at støtte lærerne i arbejdet med elevernes trivsel og læring, som fx klasseledelse for alle lærere og pædagoger.
Forskning viser, at børn som oplever, at deres lærere og pædagoger anerkender dem og kan indgå i en understøttende relation med dem, får et langt større fagligt og socialt udbytte, end børn som oplever problematiske relationer til deres lærere eller pædagoger. Derfor er relationsarbejdet en del af den fælles uddannelse, som kommunen har besluttet, personalet på skolerne skal have.

Som en videreførelse af den uddannelse personalet allerede har fået, går dette næste trin ud på at understøtte hver enkelt skole, så indsatsen passer til lige netop denne skole. Skolerne har hver især lavet en plan for et forløb over de næste to skoleår, så relationsarbejdet bliver forankret ude på skolerne, og ressourcepersonerne vejleder medarbejderne i de kompetencer, de har tilegnet sig. De 2 mio. kr. Hvidovre Kommune har fået, bliver brugt i skoleåret 2018/2019 og 2019/2020.