3,5 mio. sparet ved afsløring af socialt snyd

Chauffører på kontanthjælp, ”enlige” forsørgere og sort arbejde har været i fokus for Hvidovre Kommunes kontrolgruppe i 2017.
15. december 2017
I Hvidovre Kommunes Borgerservice er der ansat tre medarbejdere, som har til opgave at forebygge og bekæmpe snyd med sociale ydelser. De tre ansatte i kontrolgruppen skal være med til at sikre, at kommunens ressourcer bruges på de borgere, der reelt har behov for det, og at Hvidovres borgere får de ydelser og tilskud, som de er berettiget til. Og gruppens årsberetning viser, at det lykkes godt. 
Økonomiudvalget i kommunalbestyrelsen har netop godkendt kontrolgruppens årsberetning, hvor det fremgår, at der i 2017 kan hentes i alt 3,5 mio. kr. hjem ved afsløring af socialt snyd. De godt 3,1 mio. kr. går til kommunen, mens ca. 400.000 kr. skal tilbage til staten.
Kontrolgruppen benytter både samkøring af forskellige registre, virksomhedsbesøg, vejledningssamtaler med borgere, kontakt til kommunens institutioner osv. i arbejdet, og i 2017 blev det meste af de 3,5 millioner fundet hos borgere, som er registreret som enlige forsørgere, selvom de reelt ikke er det, og hos kontanthjælpsmodtagere, som har en indtægt ved siden af kontanthjælpen, som de ikke har oplyst. Der har fx været kontanthjælpsmodtagere, som samtidig har arbejdet som chauffører. Også kontrol af virksomhedsregnskaber i forhold til sort arbejde og udbetaling af sygedagpenge har været på kontrolgruppens program.

- For os drejer det sig ikke om at mistænkeliggøre bestemte grupper af borgere – fx enlige forsørgere -  og en del af de sager, der kommer ind, drejer sig faktisk bare om, at borgerne ikke kender reglerne. De snyder altså ikke med vilje, forklarer centerchef Margit Halberg i Borgerservice. - Derfor ser vi i høj grad kontrolgruppens arbejde som vejledning snarere end kontrol. Vi vil gerne gøre vores til, at sagsbehandlere og borgere får information, så det er muligt at holde sig på den rigtige side af loven.

Hun konkluderer dog samtidig, at kontrolgruppen desværre også er i kontakt med borgere, som er helt bevidste om, at de omgår reglerne. 
I alt 194 sager har kontrolgruppen fået ind i 2017. Nogle af sagerne er startet på baggrund af henvendelser fra andre ansatte i kommunen, andre myndigheder eller anonyme henvendelser. Andre er startet ved registersamkøring. 49 sager er afsluttet og giver altså tilsammen besparelsen på de 3,5 mio. kr. – dels ved en beregnet fremtidig besparelse, fordi snyd er blevet stoppet, dels ved at borgere og virksomheder skal betale uberettigede tilskud og ydelser tilbage.

Hvidovre Kommunes kontrolgruppe er blevet etableret i 2017, og det er forventningen, at gruppen i årene frem vil hente besparelser hjem, der ligger på mindst samme niveau som i år.