Hvidovre Kommune styrker indsatsen mod mobning

Skolerne skal fremover udarbejde en handlingsplan for hver enkel mobbeepisode, og samtidig skal skolelederne tage sig af klager over mobning.
3. november 2017
Ofre for mobning i kommunens skoler vil fremover få mere hjælp fra skolen til at få bremset mobningen. I forbindelse med en ny lov fra Folketinget skal skolerne nu opfylde fire handlepligter i tilfælde af mobning. De indebærer blandt andet, at skolen skal udarbejde en handlingsplan, der
beskriver, hvordan mobningen kan stoppes.
Samtidig gør den nye lov det muligt for elever og forældre at klage, hvis skolen ikke opfylder handlepligterne.

”Mobning er noget, vi skal gøre alt, hvad vi kan for at komme til livs. Dem, der bliver ramt af mobning, skal vide, at vi tager det alvorligt og vil hjælpe dem. Derfor er det enormt vigtigt, at vi nu får styrket indsatsen på det her område,” siger borgmester Helle Adelborg.

Fremover vil det være den enkelte skoleleder, der skal behandle eventuelle klager over mobning. Samtidig etableres et tilbagemeldingssystem, hvor skolelederne på kommunens skoler løbende skal orientere Center for Skole og Uddannelse om alle mobbesager. På den måde kan den
kommunale forvaltning følge mobbeproblematikken tæt. Desuden vil medlemmerne af kommunes Børne- og Undervisningsudvalg en gang hvert halve år blive orienteret om udviklingen i mobbesager.

Den nye model er besluttet af et flertal i kommunalbestyrelsen. Beslutningen kommer i kølvandet på en ny lov fra august i år. Lovændringen skal sikre, at forældre og elever nu har mulighed for at klage over skolernes håndtering af mobning. Hvis ikke de enkelte forældre oplever imødekommenhed fra skolelederen, så vil klagen blive videresendt til en ny national klageinstans mod mobning, der er placeret under Dansk Center for Undervisningsmiljø.
Den nye model med, at skolelederen står for at håndtere eventuelle klager over mobbehåndteringen, vil blive evalueret efter et år.