Rød-blå konstituering i Hvidovre

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Konservative fortsætter samarbejdet og får selskab af Venstre.
23. november 2017
Der er sent den 23. november indgået konstitueringsaftale i Hvidovre mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Konservative og Venstre. Aftalen betyder, at borgmester Helle Adelborg (S) og viceborgmester Mikkel Dencker (O) fortsætter samarbejdet fra de seneste fire år, og at Konservative får 2. viceborgmesterposten.
Konstitueringsaftalen betyder også, at der kommer et par nye politiske udvalg i Hvidovres kommunalbestyrelse. Listen med politiske udvalg ser nu sådan ud:

Økonomiudvalget – borgmesteren er født formand
Teknik- og Miljøudvalget – Konservative får formandsposten
Byg og Planudvalget – Dansk Folkeparti får formandsposten
Børn og Uddannelsesudvalget – Socialdemokratiet får formandsposten
Ældre- og Sundhedsudvalget – Socialdemokratiet får formandsposten
Kultur- og Fritidsudvalget – Socialdemokratiet får formandsposten
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – Dansk Folkeparti får formandsposten
Børn og Ungeudvalget – Venstre får formandsposten