Hvidovre har god service og dialog med erhvervslivet

Rykker 15 pladser op af listen på DI’s erhvervsklimaundersøgelse 2017
8. september 2017

Hvidovre Kommune ligger med en placering som nummer 55 af 96 kommuner i det brede midterfelt i årets erhvervsklimaundersøgelse fra Dansk Industri. Det betyder, at Hvidovre er rykket 15 pladser op af listen siden sidste års placering som nr. 70.
Når det gælder virksomhedernes oplevelse af kommunens erhvervsvenlighed, er Hvidovre i år nummer 52, mod nummer 68 sidste år. En del af det handler om information til og dialog med virksomhederne. I DI’s egen pressemeddelelse om undersøgelsens resultater på Vestegnen hedder det bl.a. om Hvidovre Kommune, at ”virksomhederne oplever at kommunen er lydhøre over for deres behov”.

- Jeg tager vores placering i år som et udtryk for, at de tiltag, vi har haft et særligt fokus på, nu er kendt og benyttet af virksomhederne. Jeg tror at virksomhederne generelt oplever, at der ikke er ret langt til dialogen med politikerne og kommunens embedsmænd, og mange deltager i vores erhvervsnetværk, hvor de kan argumentere for deres synspunkter og bliver hørt, siger borgmester Helle Adelborg. 

Hun peger bl.a. på kommunens netværk Erhvervsforum og Erhvervsklubben, samt de virksomhedsbesøg hun har, som nogle af de tiltag, der har styrket kontakten og dialogen mellem kommune og virksomheder. Kommunen er løbende i dialog med virksomheder om fx smart mobilitet og trængsel, og en del virksomheder har også taget imod invitationen til at være med til at skabe en vision for Avedøre Holme.

- Og så er det jo ikke nogen hemmelighed, at vi i øjeblikket har et par virkelig store erhvervsudviklingsprojekter på tegnebrættet – ikke mindst en stor undersøgelse af, om vi kan udvide Avedøre Holme med jordopfyldning. Så den lokale erhvervsudvikling er i den grad i fokus her i Hvidovre også i de kommende år, siger Hvidovres borgmester.

DI’s undersøgelse viser også, at de virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen generelt oplever en forbedret service fra fx jobcenter, i miljøsager og i forhold til sygemeldte medarbejdere.
  - Selvom det kun er baseret på besvarelser fra 85 af vores virksomheder, synes jeg i høj grad, det er værd at glæde sig over, siger Helle Adelborg.

Noget af det, der trækker ned for Hvidovre i årets undersøgelse er den lave ledighed, som betyder, at virksomhederne oplever mangel på kvalificeret arbejdskraft. Desuden har Hvidovre Kommune ikke ledige byggegrunde. En tredje ting er byggesagsbehandlingen, hvor Hvidovre har problemer med at leve op til de mål, KL har sat for sagsbehandlingstider. Det er et område, der vil blive sat ekstra fokus på det næste år.

Se undersøgelsen:
http://di.dk/le/Pages/default.aspx