Sagspukkel og nye byggesager giver lang sagsbehandlingstid


Hvidovre Kommune arbejder på tiltag, der vil forkorte sagsbehandlingstiden og få kommunen til leve op til KL’s servicemål for byggesager.
8. september 2017
Mandag den 4. september 2017 offentliggjorde Kommunernes Landsforening (KL) en opgørelse over kommunernes sagsbehandlingstider i byggesager. Tallene viser, at Hvidovre Kommune ikke lever op til den aftale, som KL og regeringen indgik i 2015 om bl.a. sagsbehandlingstider i erhvervsbyggesager. 
Målet for simple byggesager er en sagsbehandlingstid på 40 dage, og med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 30 dage i 2016-2017 opfylder Hvidovre Kommune dette mål. 
For enfamilieshuse er målet det samme, men her ligger Hvidovre Kommune på 83 dage i gennemsnit.
KL’s mål for behandling af sager om industri- og lagerbygninger er 50 dage, og her ligger Hvidovre Kommune lidt over målet med 59 dage.
For erhvervsbyggeri i flere etager er målet 55 dage, og her har kommunen en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 93 dage. 
Målet på 60 dage for etageboliger er med Hvidovre Kommunes 67 dage næsten nået.
Sagsbehandlingstiden i KL’s opgørelse dækker over den tid, der går, fra en ansøger har indsendt en færdig ansøgning, til kommunen har afgjort sagen. Høringer og eventuel sagsbehandling hos en anden myndighed undervejs er blevet talt med i kommunernes sagsbehandlingstid.
- Byggesagsområdet i Hvidovre Kommune har haft både administrativ og politisk bevågenhed i de sidste par år, netop fordi sagsbehandlingstiderne er for lange, siger kommunaldirektør Nich Bendtsen og forklarer, at årsagen bl.a. skal findes i en sagspukkel, der er oparbejdet fra før 2010, og flere nye sager, der bl.a. kommer fra Hovedstadens Beredskab og SKAT. 
Beredskabet er i gang med en omfattende registrering af erhvervs-, industri- og institutionsbebyggelser i Hvidovre, og det samme er SKAT. Tilsammen forventes dette arbejde at medføre op mod i alt 300 nye sager. Udvidelsen af Hvidovre Hospital og lovliggørelsen af kolonihaver i bl.a. Præstemosen giver også ekstra pres på kommunens byggesagsteam. 
- Vi ønsker som kommune både at leve op til de nationale mål, der er aftalt, og at kunne give vores borgere og virksomheder en god service, understreger kommunaldirektøren. – Og derfor har vi fortsat fokus på området og har en række nye tiltag i støbeskeen, som der nu skal tages politisk stilling til. 
Økonomiudvalget behandler mandag den 11. september en indstilling fra kommunaldirektøren om en bevilling af ekstra ressourcer til byggesagsområdet. De skal både medvirke til at afhjælpe den ophobede pukkel af gamle sager og sikre, at byggesagsområdet fremover kommer i en god gænge.