Påstand mod påstand i sag om afskediget pædagog


Hvidovre Kommune manglede dokumentation og tabte derfor i den faglige voldgiftssag.
29. september 2017
Den 11. september blev en sag om afskedigelse af en pædagog i Hvidovre Kommune afgjort ved faglig voldgift. Dommen faldt ud til den tidligere ansattes fordel, og den overordnede begrundelse var, at Hvidovre Kommune med afskedigelsen har handlet på et grundlag, der ikke var dokumenteret tilstrækkeligt. Opmanden vurderede, at kommunen ikke havde beviser nok for sine argumenter for at afskedige medarbejderen. 
Da sagen startede tilbage i 2015 var Hvidovre Kommune velvidende om, at der var en risiko for at tabe sagen, men KL (Kommunernes Landsforening) opfordrede kommunen til at holde fast, da der var tale om en sag af principiel karakter. 
- Vi er kede af, at vi har tabt denne sag, for vi mener, at der er grænser for, hvordan man som ansat og tillidsrepræsentant kan agere på arbejdspladsen, siger kommunaldirektør Nich Bendtsen, der samtidig understreger, at kommunen normalt ikke udtaler sig om personalesager. – Opmanden tilkendegav i sagen, at der sandsynligvis var fejl på begge sider. Og for kommunens vedkommende har vi har lært, at vidneudsagn tilsyneladende ikke er nok dokumentation i sager, hvor der er uenighed om, hvad der i virkeligheden er foregået.
Hvidovre Kommune blev dømt til at betale den tidligere medarbejder en godtgørelse for uberettiget afskedigelse. Det svarer til ca. 9 måneders løn. Ved udmålingen af godtgørelsens størrelse spillede det ind, at pædagogen havde været ansat i mange år og havde været tillidsrepræsentant.
Både Hvidovre Kommune og den tidligere medarbejder afventer nu opmandens skriftlige tilkendegivelse i sagen.