Endnu flere Hvidovre-elever knækker læsekoden


Læseresultater viser, at børnene i Hvidovre er gode læsere. For at få endnu flere til at knække læsekoden, skrues der nu op for sprogindsatsen i både dagtilbud og skoler.
7. august 2017
Eleverne på Hvidovres folkeskoler læser godt. Det viser kommunens læseresultater. Faktisk ligger Hvidovre bedre end landsgennemsnittet, når det gælder de yngste elever i folkeskolen.
Allerede i 1. klasse viser kommunens ordlæseprøve nemlig, at rigtig mange elever i Hvidovre har godt styr på læsningen. Det er kun en lille del af eleverne, som ikke helt har knækket læsekoden på dette tidspunkt. 
Selvom andelen af elever, der har svært ved at læse, er lidt større for 3. og 5. klassernes vedkommende, så står det også på disse klassetrin godt til i forhold til landsgennemsnittet.
 
En del af forklaringen skal findes i de indsatser, der igennem årene er fulgt i kølvandet på kommunalbestyrelsens vedtagelse af et kvalitetsløft for folkeskolerne tilbage i 2012. Her var et af temaerne en styrket faglighed, og målet var bl.a., at den gennemsnitlige afgangskarakter i faget dansk i 2017 skulle ligge på 6,5. Allerede i skoleåret 2015/16 lå karaktergennemsnittet i dansk for afgangseleverne på 6,9.
I løbet af det seneste skoleår er læseindsatsen blevet styrket med indførelsen af en læseprøve i 7. klasse, og ekstra fokus på sprog og læsning i institutionerne. Her tager pædagogerne fx på sprogvisit i andre institutioner for at få inspiration til, hvordan de kan arbejde med sprog. Og for at sætte endnu mere fokus på emnet og hjælpe børnene endnu bedre på vej, har Børne- og Undervisningsudvalget i forbindelse med strategien på 0-6 års området besluttet, at alle børn fremover skal sprogscreenes.  

- Vi har stort fokus på, at børnene i en tidlig alder lærer at læse. Vi ved, at jo tidligere sprogindsatsen går i gang, jo bedre bliver udbyttet for barnet. Derfor kigger vi også på, hvordan vi får givet børn et større ordforråd, siger Karen Kjær, der er udviklingskonsulent med ansvar for læsning i Hvidovre Kommunes Center for Skole og Uddannelse. - Vi har også fokus på ordblindetest, fordi undersøgelser peger på, at jo tidligere man opdager ordblindhed, jo bedre er mulighederne for at få gjort noget ved det.
Både borgmester Helle Adelborg og formand for Børne- og Undervisningsudvalget Kenneth F. Christensen godt tilfreds med elevernes fremskridt på læsefronten.
- Det viser, at når vi står sammen om et mål – både fra politisk hold, i forvaltning, institutioner og skoler, så kan vi virkelig skabe positiv udvikling for vores børn, lyder det fra Helle Adelborg, og Kenneth F. Christensen supplerer:

- Det er positivt, at vi kan se, at vores børn læser godt. Men der er altid plads til, at vi kan gøre det endnu bedre. Så vi vil fortsat have fokus på forskellige tiltag, der skal styrke læse-færdighederne hos vores børn