Pårørende til kræftsyge spejler sig i hinanden

Hvor går man hen med sin sorg, hvis ens mor, far eller ægtefælle får konstateret kræft? Fælles pårørendegruppe i Hvidovre og Rødovre er netop afsluttet med stor succes. Ny gruppe starter op i efteråret.
12. juni 2017
Rødovre og Hvidovre Kommuners første gruppe for pårørende til kræftsyge er netop afsluttet med stor succes. Her har pårørende mødtes og talt om de bekymringer og tanker, som mange får, når deres ægtefælle, forælder eller andre nære får en kræftsygdom.

Alle deltagere har i stor eller meget stor grad fået noget ud af at dele erfaringer med andre i gruppen. En af dem er Cathrine, som manglede et andet tilbud end sorggrupper for efterladte, så da hun så tilbuddet om pårørendegruppen på Facebook, blev hun og søsteren enige om at tilmelde sig.

”Selvom de andre pårørende ikke var præcis i samme situation som os med en kræftsyg forælder, var det meget godt at få de andres perspektiver. I gruppen får vi stillet spørgsmålet, som vi ellers ikke får: Hvordan går det? Jeg vil klart anbefale pårørendegruppen til andre – her er der plads til alle, og man kan både fortælle og lytte. Det giver meget at kunne spejle sig i andre og komme af med de ting, man tænker på”.

Alle er i samme båd

En anden pårørende, der har haft stor gavn af pårørendegruppen, er Karina, som meldte sig, da hendes mand fik kræft. Selvom hun først tænkte; ”hvad skal jeg bruge det til”, valgte hun at give pårørendegruppen en chance.

”Sygdommen var ikke noget, jeg ville tale med Gud og hver mand om – det skulle ikke blive sygdom det hele. Men det var en lettelse at tale med andre, der vidste, hvad jeg talte om, uden at jeg behøvede at udpensle mine følelser. I pårørendegruppen er vi alle i samme båd, og vi er kommet så tæt på hinanden, at vi faktisk har valgt at fortsætte med at mødes i gruppen.”

Efter at have deltaget i gruppen føler de pårørende sig mindre alene med deres følelser og tanker, og de kan bedre håndtere udfordringer i hverdagen. Det glæder Lars G. Jensen, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Hvidovre Kommune:

”Som pårørende har man en stor opgave i at støtte den syge, og man kan let komme til at glemme sig selv. Her har pårørendegruppen vist sig at være et frirum, hvor de pårørende kan få støtte og dele erfaringer med andre i samme situation. Det er et stærkt tilbud, som støtter borgere med kræft og deres familier i en svær tid.”

Pårørendegruppen for kræftsyge

Pårørendegruppen henvender sig til voksne borgere fra Rødovre og Hvidovre Kommuner, som kan få støtte til at håndtere livet som nær pårørende til en kræftsyg
Gruppen mødes syv gange, ca. hver anden uge i 2,5 timer
En ny pårørendegruppe starter i september. Du kan tilmelde dig ved at kontakte kræftkoor-dinator Jane Elze Sannung i SundhedsCentret i Hvidovre på tlf. 3639 3737 eller skrive til jqs@hvidovre.dk