Kommune og borgere sammen om klimaprojekt i Strandøre

Skal finde kreative løsninger, der vil ruste området til fremtidens voldsomme skybrud
15. maj 2017
Beboere i området Strandøre mellem S-banen og Kystagerparken har i sidste uge og denne uge modtaget invitation til at være med i et nyt klimaprojekt, som skal forløbe over det næste halve år. Det er Hvidovre Kommune, rådgivningsfirmaet Sweco Danmark og kommunikationsbureauet Tankegang, der indbyder borgerne i området, Det Grønne Råd og en række foreninger til at være med til at udvikle løsninger til, hvordan Strandøre kan blive rustet til at klare fremtidens voldsomme skybrud. 
Strandøre er et af 16 områder i Hvidovre, som i kommunalbestyrelsens Strategi for Klimatilpasning er udpeget som særligt sårbare over for en såkaldt 100-års regn, hvor der falder ekstremt meget regn på relativt kort tid. 
Alle 16 områder er indsatsområder i forhold til klimatilpasning, men kommunen starter med Strandøre, fordi forholdene her er særligt problematiske. Mange huse i området ligger under terræn, samtidig med at jernbanen og Kystagerparken ligger højere, så vandet ikke kan slippe væk, når det regner kraftigt.

Projektet i Strandøre starter med en ”gummistøvle-tur” for familier den 20. maj. Her kan beboerne i området komme ud og se eksempler på særligt udsatte områder, fortælle om deres oplevelser med skybrud og få svar på spørgsmål om vand og regn. For børnene er der sjove aktiviteter med vand. Turen slutter med muligheden for at tilmelde sig Strandøre Skybrudsgruppe – en arbejdsgruppe, der over sommeren skal se på, hvad der konkret kan gøres i området. Arbejdet skal føre til, at gruppen i september kan fremlægge en plan, som siden hen skal til politisk behandling i Teknik og Miljø-udvalget og Kommunalbestyrelsen.
Strandøre Skybrudsgruppe har allerede nu fået en side på facebook, som bestyres af kommunikationsbureauet Tankegang på vegne af Hvidovre Kommune. På siden kan man bl.a. komme med idéer, stille spørgsmål og følge med i arbejdsgruppens tiltag.

Borgmester Helle Adelborg håber, at mange beboere i Strandøre vil bakke op om projektet:

- Som kommune kan vi ikke løse klimaproblematikken alene, fordi en stor del af de områder, der vil blive ramt, ligger på privat grund, siger hun. – Og samtidig vil vi gerne prøve at tilgodese borgernes ønsker i forhold til det, vi kan gøre på de kommunale arealer.  Vi kunne godt tænke os, nogle innovative løsninger, som kan give merværdi i området - også når det ikke regner.
Det er målet, at både borgere og kommune i sidste ende skal forpligte sig på  de indsatser, der vil blive beskrevet i planen for skybrudssikring i Strandøre, og planen skal også give bud på, hvordan tiltagene skal finansieres.