Fremtidens Hvidovre Bymidte starter med kulturen

Foreningsby, kulturhus og en flytning af Teater Vestvolden skal være fundament for udviklingen i området
28. april 2017
Et mangfoldigt og levende kulturcentrum på Risbjerggårdgrunden kan skabe synergi i forhold til at skabe attraktive boliger og et velfungerende handelsliv. Derfor bør den konkrete del af udviklingen af Hvidovre Bymidte med starte kulturen. Det er konklusionen i kommunalbestyrelsen, som på det seneste møde skulle træffe beslutning om, hvordan de forskellige elementer i Helhedsplanen for Hvidovre Bymidte skal prioriteres.
I alt 3 mio. kr. er over de kommende tre år afsat til at få lavet tekniske undersøgelser og analyser fx i forhold til bygningssyn, trafikforhold og parkering, og politikerne har altså nu vedtaget, at det er Risbjerggårdgrunden, der først skal sættes fokus på. Her skal der bygges en ny kultur- og foreningsby omkring en fornyet udgave af Risbjerggård, og her skal Teater Vestvolden flytte ind i nye bygninger. 
Opførelsen af det nye kulturcentrum vil kræve større investeringer, og derfor besluttede kommunalbestyrelsen samtidig, at helhedsplanens byggefelter foran og ved siden af rådhuset også skal inddrages i første etape af det forestående arbejde. Disse byggefelter kan sælges til privat eller offentligt erhverv og på den måde bidrage til at skabe økonomisk balance i det store byudviklingsprojekt. Det samme gælder Multihuset på Høvedstensvej, hvor Teater Vestvolden og flere af kommunens afdelinger er placeret.
Inddragelse af borgerne har spillet en stor rolle i arbejdet med Helhedsplanen for Hvidovre Bymidte, og en del af midlerne til projektet skal også fremadrettet bruges til kommunikation og borgerinddragelse.
Nu går kommunens Plan og Miljø-afdeling i gang med at udarbejde de lokalplaner og kommuneplantillæg for området, der nødvendige for at kunne komme videre med de konkrete bygge- og anlægsopgaver i første etape. 
I anden etape af realiseringen af helhedsplanen vil det bl.a. være en omlægning af Hvidovrevej, anlæg af pladser ved rådhuset og Hovedbiblioteket, projektudvikling af detailhandel og boliger, der er i fokus.

Alle materialer om bymidte-projektet kan findes på hvidovre.dk/bymidte og på facebook.com/hvidovrebymidte.