Mindre dieselolieudslip i kanal på Avedøre Holme

Opmærksom borger gav kommunen besked om oliefilm
24. marts 2017
En lugt af dieselolie og synet af oliefilm på overfladen af regnvandskanalen på Kystholmen fik tirsdag en opmærksom borger til at kontakte Hvidovre Kommune og advare om et muligt olieudslip. Det viste sig, at borgeren havde ret, og kommunens miljøtilsyn kunne konstatere, at der var oliefilm flere steder i kanalen og en ophobning af dieselolie bl.a. ved kanalens overløb.

 - Vi sætter stor pris på vågne borgere og i dette tilfælde viste det sig, at der havde været gjort et forsøg på at rense olien op – men at der var brug for mere, siger Plan- og Miljøchef Anja Whittard Dalberg.

Hvidovre Kommunes miljøtilsyn fandt ud af, at der allerede fredag havde været gjort et forsøg på at fjerne dieselolien. Det har imidlertid ikke været nok. Derfor blev et slamsugerfirma tilkaldt tirsdag, og ophobningerne af olie blev fjernet. Der er nu lagt flydespærrer ud til at samle den resterende oliefilm på kanalen, så det nemmere kan suges op, så yderligere spredning af olien undgås. I kanalen er der både små vanddyr, ænder og svaner.

Olien stammer sandsynligvis fra to uheld, der har været på Avedøre Holme inden for de seneste par måneder, hvor lastbiler har slået hul på deres dieseltank. I begge tilfælde er regnvandskloakkerne omkring uheldsstedet blevet afspærret og olien er efterfølgende suget op med slamsuger. Det kan dog ikke altid undgås, at noget olie bliver tilbage og lægger sig i kloaksystemet. Når der så falder store mængder regn, som der fx gjorde i mandags, bliver den olie, der er tilbage, skyllet ud i kanalerne sammen med regnvandet.

Der vil også ske forurening, hvis en virksomhed tømmer olie eller kemikalier i de udendørs regnvandskloaker. Vandet herfra ender nemlig direkte i kanalerne og pumpes herfra ud i Kalveboderne. Derfor minder Hvidovre Kommune om, at olie og kemikalier ikke skal hældes i kloakkerne, men altid skal håndteres efter miljøforskrifterne.

 - I det hele taget vil vi hellere have at både virksomheder, der skal af med noget potentielt miljøbelastende – og borgere, der lægger mærke til noget usædvanligt i og omkring kanalerne og kloakkerne, kontakter os – hellere en gang for meget end en gang for lidt, siger Anja Whittard Dalberg.