Hvidovre Kommune får centerstruktur

Skal skabe bedre sammenhæng og mere tværgående samarbejde
2. marts 2017
Den 2. maj får Hvidovre Kommune ny struktur. Det sker, når de nuværende 17 afdelinger fordelt på 3 forvaltninger, bliver til i alt 13 nye centre, fordelt på 9 fagcentre og 4 fællescentre. Den nye centerstruktur, som en del andre kommuner også har, skal styrke den borgerrettede opgaveløsning og skabe bedre tværgående sammenhæng og en mere effektiv organisation, hvor der ikke bliver opbygget parallelle administrative systemer.

 - Hvidovre Kommune er en velfungerende organisation, men selvfølgelig kan vi blive bedre. Vi vil gerne styrke vores evne til at løse opgaver på tværs i organisationen med udgangspunkt i den enkelte borgers behov og styrke arbejdet med sammenhæng og overgange mellem de nye centre. Og endelig vil vi gerne skabe en organisation, der let kan tilpasses ændringer i opgaver og samarbejdsmønstre, siger kommunaldirektør Nich Bendtsen.

De nye centre er: Center for Trafik og Ejendomme, Center for Borgerservice, Center for Beskæftigelse, Center for Plan og Miljø, Center for Kultur og Fritid, Center for Handicap og Psykiatri, Center for Sundhed og Ældre, Center for Børn og Familier, Center for Skole og Uddannelse, Center for Politik og Ledelse, Center for Økonomi og Analyse, Center for Personale og Løn, Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv. 

I forbindelse med omlægningen til centerstruktur bliver Materielgården en institution under Center for Trafik og Ejendomme, to forvaltningsstabe bliver nedlagt, og den nuværende afdeling for udvikling, erhverv og kommunikation og it- og digitaliseringsafdelingen bliver lagt sammen i et center. Desuden er der lagt op til at etablere en samlet rådgivning på 0-18-års området samt intensivere samarbejdet mellem beskæftigelsesindsatsen og skole og uddannelse for at sikre, at flere unge kommer i uddannelse og beskæftigelse. 

 - Vi håber, at den nye struktur kan medvirke til, at de kommunale opgaver bliver løst endnu bedre og mere helhedsorienteret end i dag, siger Nich Bendtsen.

Den nye struktur blev enstemmigt vedtaget af Kommunalbestyrelsen på mødet den 28. februar, og er desuden behandlet i kommunens MED-udvalg.