Foreninger inviteres til møde om Hvidovre Motionscenter


Hvidovre Kommune er torsdag vært for et møde, hvor foreninger kan byde ind, hvis de vil være med til at drive en af del af motionscentret i fremtiden
14. november 2016

Sagen om Hvidovre Motionscenter er endnu ikke politisk færdigbehandlet, men torsdag 17. november er Kultur- og Fritidsafdelingen i Hvidovre Kommune vært for et forberedende møde med foreninger, som er interesseret i at være med til at drive en del af motionscentret i fremtiden.
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 besluttede et flertal i Kommunalbestyrelsen, at motionscentret fremover bliver opdelt i en foreningsdrevet og en kommunal del.

Den foreningsdrevne del af motionscentret vil varetage træningen for de kommende medlemmer, mens Hvidovre Kommune i form af Hvidovre Sundhedscenter vil stå for genoptræning samt motionstilbud til pensionister og efterlønsmodtagere.

Derfor ønsker Hvidovre Kommune allerede nu at informere interesserede foreninger, som gerne vil stå for den foreningsdrevne del af driften. Det kan eksempelvis være via det etablerede koncept foreningsfitness, som Danmarks Idrætsforbund og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger har udviklet. Nærmere vilkår og muligheder vil blive drøftet på mødet.
Mødet finder sted torsdag den 17. november kl. 18.00 i mødelokalet på Hvidovre Stadion.