Naturvejleder fik Hvidovre Kommunes Miljøpris 2016

Christian Black-Storm fra Naturcenter Quark brænder for bæredygtighed og inspirerer både børn og voksne.
7. oktober 2016

Onsdag den 5. oktober blev Hvidovre Kommunes Miljøpris 2016 uddelt i kommunalbestyrelsessalen på Hvidovre Rådhus. Prismodtageren var leder og naturvejleder ved kommunens naturcenter Quark, Christian Blach-Storm.
Der var indstillet tre kandidater til miljøprisen, og Christian Black-Storm blev valgt som vinder, fordi han er en dygtig leder og naturvejleder, og på grund af de mange andre miljø- og klima-aktiviteter, han er involveret i. Bl.a. har han deltaget i forskellige projekter om affaldssortering i kommunens daginstitutioner og i gennemførelsen af en stor madspilds-konkurrence. Naturvejlederen sidder desuden med i det Grønne Råd, hvor han repræsenterer Friluftsrådet.

De to andre kandidater, som var indstillet til miljøprisen, var gartner Jack Agner Jeppesen fra Hvidovre Kommunes Vej- og Parkafdeling samt kommunens samlede gartnerstab. Jack Agner Jeppesen var indstillet for sit store arbejde med at pleje Kystagerparken og Lodsparken, og alle gartnermedarbejderne var indstillet for de mange smukke bede og blomsterkummer, de sørger for i Hvidovre.

- Det var som altid svært at skulle pege på én kandidat frem for andre, sagde borgmester Helle Adelborg i sin tale ved prisoverrækkelsen. - Alle kandidaterne gør en stor og synlig indsats, der glæder og gavner – og giver oplevelser til mange mennesker. Og alle brænder for miljøet – både dét, vi har i det nære og miljøet set i et bredere perspektiv.

Christian Black-Storm takkede for Miljøprisen 2016, og sagde bl.a., at Hvidovre Kommune er et godt sted for arbejdet med bæredygtighed, klima og miljø:
- Jeg er dybt beæret over at modtage prisen. Jeg ser det som mit arbejde at berige de 8000-10.000 børn, der hvert år kommer på Quark med viden og oplevelser med natur og miljø, sagde han. - På Quark brænder vi for bæredygtighed, men Hvidovre er også et godt sted at arbejde med disse ting. Der bliver gjort rigtig meget på dette felt, senest med fx borgmesterpagten og Grøn Generation. 

Miljøprisen 2016 bestod af et diplom og et kunstværk af den lokale billedkunstner Jo Møller.