Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Hvidovre trækker vindmølle-undersøgelse tilbage

Et flertal i kommunalbestyrelsen er imod at hjælpe Københavns Kommune med at undersøge en mulig placering af vindmøller på Avedøre Holme.
29. september 2016
Et flertal i Hvidovre Kommunes kommunalbestyrelse stemte på kommunalbestyrelsesmødet den 27. september for at omgøre kommunens beslutning om at hjælpe Københavns Kommune og HOFOR med at undersøge muligheden for at opstille tre vindmøller på Avedøre Holme. Dermed trækker Hvidovre Kommune det tilbud tilbage, som blev givet for et år siden, hvor kommunalbestyrelsen gav forvaltningen mandat til at samarbejde med HOFOR og København om en VVM-undersøgelse i forhold til placering af vindmøller på Avedøre Holme.

- Den undersøgelse har et flertal nu vedtaget, at vi ikke skal hjælpe med, og det accepterer jeg naturligvis. Men jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg er ked af, at vi stopper samarbejdet med vores nabokommune og HOFOR allerede her, siger Hvidovres borgmester Helle Adelborg. – Der var tale om en VVM-undersøgelse, hvor vi bl.a. skulle undersøge møllernes påvirkning med støj- og skygge og konsekvenserne for natur- og fugleliv i området. Først efter en offentlig høring af undersøgelsens resultater, skulle vi i kommunalbestyrelsen have truffet endelig beslutning om, hvorvidt vi ville give lov til at sætte møllerne op eller ej.

Hvidovre Kommune havde i april-maj måned en opstartshøring og et borgermøde om den forestående VVM-undersøgelse, og her kunne borgere, virksomheder og foreninger komme med input til undersøgelsen. Det var i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af høringssvarene fra denne opstartshøring, at Dansk Folkeparti stillede forslag om at indstille samarbejdet med HOFOR og Københavns Kommune.

Københavns Kommune ønskede oprindeligt at opstille vindmøller ved Kalveboderne ud for Hvidovre Strandpark og havde fået Naturstyrelsens tilladelse til det. Men efter protester fra kommunalbestyrelse og borgere i Hvidovre indledte Københavns Kommune og Hvidovre Kommune i oktober 2013 et samarbejde om at undersøge muligheden for en alternativ placering af møllerne på Avedøre Holme. Samtidig arbejdede Københavns Kommune videre med om en placering ved Kalvebod Syd. I december 2014 besluttede Teknik- og Miljøudvalget i København at fastholde, at begge muligheder fortsat skulle undersøges. Naturklagenævnet gav i marts 2015 besked om, at Københavns Kommune ikke måtte sætte vindmøller op ved Kalveboderne, men København og Hvidovre fortsatte samarbejdet for at undersøge en placering af møllerne på Avedøre Holme. Denne beslutning blev godkendt af kommunalbestyrelsen i Hvidovre i september 2015.