Hvidovre Kommune har fået en Værdighedspolitik

Udarbejdet i tæt samarbejde med Ældrerådet og i dialog med bl.a. borgere, frivillige og medarbejdere
27. juni 2016
Kommunalbestyrelsen vedtog tirsdag aften, Hvidovre Kommunes første Værdighedspolitik for ældreområdet. Politikken er udarbejdet i et tæt samarbejde med Hvidovre Ældreråd, der har spillet en stor rolle i dens tilblivelse. Undervejs i arbejdet med værdighedspolitikken har der været en bred inddragelse af forskellige grupper af borgere, frivillige og medarbejdere samt handicapråd.

 - Vi skal bruge værdighedspolitikken til at sikre en god og værdig pleje og omsorg for vores ældre, siger borgmester Helle Adelborg, der glæder sig over, at der med udmøntningen af Hvidovres del af ældremilliarden er afsat 5-6 mio. kr. til kompetenceudvikling af medarbejderne i hjemmeplejen, på plejehjem, i hjemmesygeplejen, i visitationen og i genoptræningen. 

Der er også fokus på, at sikre ældre borgere selvbestemmelse i eget liv bl.a. ved at understøtte ældreplejen gennem velfærdsteknologi – Smart Hverdag, der kan gøre hverdagen lettere for borgere og medarbejdere.

Baggrunden for, at Hvidovre Kommune har udarbejdet en værdighedspolitik, er, at der i aftalen om Finansloven for 2016 blev afsat midler til at understøtte kommunernes arbejde med en værdig ældrepleje. For at få del i disse midler skal kommunerne beskrive, hvordan vi arbejder med værdighed.

Arbejdet med at styrke værdigheden for ældre borgere er i forvejen et centralt element i Hvidovre Kommunes Ældrepolitik.

Værdighedspolitikken har 5 temaer:
Livskvalitet
Selvbestemmelse
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
Mad og ernæring
En værdig død

Værdighedspolitikken kan læses på hvidovre.dk og bliver også trykt som et hæfte, der kan hentes på HvidovreBibliotekerne, i Borgerservice og i Huset, Hvidovrevej 243B.