Flygtninge skal bo på Bytoften

Kommunalbestyrelsen godkender midlertidig placering af flygtninge

27. juni 2016
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den ene bygning i den gamle politistation på Bytoften 29 midlertidigt kan bruges til boliger til flygtninge i 2016. Hvidovre Kommune skal den 1. juli modtage 7 flygtninge.  Kommunen arbejder på højtryk for at få boligerne på Bytoften klar til, de første flygtninge kommer i næste uge.

 - Tidligere har vi kun modtaget i gennemsnit 2 flygtninge om måneden, og så har det været muligt at finde en løsning. Men når vi står med et akut behov for pladser til 7 flygtninge, så bliver vi nødt til at finde alternative løsninger, og så er det naturligt at anvende ledige kommunale lokaler. Her kommer politistationen ind i billedet. Det er faktisk den eneste egnede kommunale bygning, vi kan tage i brug med så kort frist. Når vi tager den i brug for i år, så giver det også tid til at drøfte andre løsninger og træffe en god beslutning om boliger til flygtningene, siger borgmester Helle Adelborg.

Hvidovre Kommune skal i perioden fra 1.april 2016 til 31.marts 2017 modtage 43 flygtninge, og i året efter modtage 61 flygtninge. 

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at bygningen på Bytoften 29 skal rives ned i forbindelse med etablering af en ny daginstitution i den ældste del af politistationen. Det sker først i 2017, og derfor har det været muligt at benytte bygningen i år.

Efter sommerferien vil forvaltningen fremlægge forslag til Kommunalbestyrelsen om en løsning på placering af flygtninge fra 2017 og frem, bl.a. som erstatning for Bytoften 29.

Der er åbent hus på Bytoften 29 på tirsdag d. 28. juni 2016 fra 17-19, hvor man kan hilse på de nye naboer, se lokalerne og stille spørgsmål til medarbejdere fra forvaltningen og fra de frivillige organisationer.

Udover Bytoften 29, bruger Hvidovre Kommune fortsat en del af pladserne på Vandrehjemmet Belægningen til midlertidige boliger til flygtninge.