Ny planstrategi skal sikre det bæredygtige forstadsliv i Hvidovre

Børnene og familierne, erhvervslivet og naturen er omdrejningspunkterne i Planstrategi 2015, som skal være kommunalbestyrelsens pejlemærke i de kommende år.
7. juni 2016
Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune har nu vedtaget Planstrategi 2015. Strategien skal sikre en bæredygtig udvikling af Hvidovre og omdrejningspunktet for planstrategien er Kommunalbestyrelsens vision for kommunen, som er ”Børnenes og Familiernes By”. Desuden er der i planstrategien lagt vægt på Hvidovre som en attraktiv kommune for erhvervslivet og en kommune med fokus på naturen og klimaet.

”Med Planstrategien som pejlemærke kan vi i kommunalbestyrelsen understøtte den udvikling, der styrker Hvidovre Kommune som et godt sted at bo, drive virksomhed og arbejde. Hvidovre Kommune er en kommune, der drager fordel af en unik geografisk og transportmæssig placering tæt på København, lufthavn, Sydsverige og resten af Sjælland. I Planstrategi 2015 lægger vi vægt på vækst gennem en bæredygtig udvikling på basis af dialog og nærdemokrati, med det overordnede mål at fremme borgernes livskvalitet,” siger borgmester Helle Adelborg.

Der er tre temaer i planstrategien, som alle skal være med til at skabe et bæredygtigt forstadsliv i Hvidovre Kommune, og der bliver taget højde for både børnene og familierne, erhvervslivet samt naturen.
 
Første tema ”Børnenes og Familiernes By” har fokus på sikring af det gode liv, på egnede boliger til alle, på en forstærket udnyttelse af byrum og mødesteder samt på oplevelser og fællesskaber.

Erhvervslivets By har som det andet tema fokus på vækst og udvikling for Avedøre Holme, detailhandelen og filmindustrien. Ligesom der er fokus på iværksætteri og øget understøtning af erhvervslivet i form af styrket samarbejde og service til virksomhederne.

Den Grønne og Blå By er det tredje tema og skal skabe mere og bedre natur samt sikre klimatilpasning ved etablering af attraktive blå- og grønne byrum som skybrudsveje. Samtidig skal grøn energi og genanvendelse fremmes, og borgere, foreninger og erhvervsliv skal inddrages på nye måder i kommunens blå og grønne løsninger.

Planstrategien blev vedtaget i fuld enighed i kommunalbestyrelsen og vil således fremover danne grundlag for kommunalbestyrelsens arbejde.