Fire nordiske borgmestre mødes i Hvidovre

Der er nordisk træf, når Hvidovre Kommune 19. – 20. maj får besøg af repræsentanter fra sine nordiske venskabsbyer. Borgmester Helle Adelborg
ser frem til, at de fire kommuner kan udveksle erfaring og viden med hinanden.
13. maj 2016
Hvidovre Kommune byder 19. – 20. maj velkommen til sine venskabsbyer fra Sverige, Norge og
Finland til et todages såkaldt firkantsmøde, hvor de fire borgmestre og embedsmænd mødes for at
drøfte aktuelle udfordringer i det kommunale arbejde.

I løbet af de to dage vil de fire kommuner tale om innovation, bymiljøer, befolkningsvækst, familieroller og i øvrigt udveksle erfaringer fra hverdagene i de respektive kommuner.

Under venskabsmødet skal de nordiske gæster også opleve Risbjergsskolens Newton Rum, se
Quark Naturcenter og besøge Avedørelejren.

”Vi ser frem til at byde vores venskabsbyer velkommen til Hvidovre. Vi skal i løbet af de to dage tale om de emner, som arbejdsgrupper med repræsentanter fra alle fire kommuner, har drøftet de  seneste to år. Der er blevet lagt et seriøst stykke arbejde i grupperne, og jeg ser frem til at høre, hvad de er nået frem til. Det er altid rart at blive inspireret udefra. Og især når det er fra kommuner fra vores nabolande, som i nogle tilfælde gør tingene på en anderledes måde, end vi er vant til i Danmark,” siger Hvidovres borgmester Helle Adelborg.

Hvidovre Kommune har deltaget i venskabsbysamarbejdet i mere end 60 år, og mens mange
andre venskabsbysamarbejder blandt kommuner i Norden er faset ud, bruger Hvidovre og svenske
Sollentuna, norske Oppegård og Tuusula i Finland stadig hinanden i stor stil.

”Medarbejdere fra de fire kommuner har stor glæde af at lære af hinanden, og vi har også hvert år en tur, hvor vi sender fem medarbejdere på studietur til en af vores venskabskommuner. Det er en rigtig god måde for vores medarbejdere at få ny inspiration, ligesom det også har betydning for Hvidovre Kommune, at vi kan give vores viden videre til glæde for andre,” siger Helle Adelborg og tilføjer:

”Som en del af samarbejdet er der også hvert andet år et ungdomstræf. Det var vi i Hvidovre vært
for sidste år, og her mødtes 112 skoleelever fra de fire kommuner til nogle begivenhedsrige dage,og min klare fornemmelse er, at alle de involverede var glade for, at mødes med deres nordiske naboer,” siger Helle Adelborg.

Firkantsmødet mellem de fire venskabskommuner finder sted hvert andet år, men der er løbende
gang i projektarbejde mellem medarbejdergrupper fra de fire kommuner.