Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Opstartshøring om vindmøller på Avedøre Holme

Forhøring og borgermøde om opstilling af nye vindmøller på Avedøre Holme
28. april 2016

Hvidovre Kommune har sagt ja til at bistå HOFOR og Københavns Kommune med at undersøge muligheden for at opstille tre vindmøller på Avedøre Holme.

Som et første skridt i arbejdet med at undersøge, om der kan stilles vindmøller op på Avedøre Holmes østside, holder Hvidovre Kommune nu et borgermøde om vindmøllerne. Mødet er et informationsmøde, hvor Hvidovre Kommune og HOFOR vil fortælle om møllerne, og hvor borgere og interessenter kan komme med forslag og idéer til, hvad der skal med i den VVM-undersøgelse, der skal laves. VVM er en forkortelse af ”Vurdering af Virkninger på Miljøet”.

 - Fordi placeringen er her i Hvidovre, er det os, der som myndighed skal vurdere om undersøgelserne er tilstrækkelige og om resultaterne viser, at det er muligt at opstille de tre vindmøller på østsiden af Avedøre Holme. Det er Københavns Kommune via forsyningsselskabet HOFOR, som nu går i gang med bl.a. at undersøge miljøforholdene nærmere, siger direktør for Kultur, Miljø & Vækst, Gert Nelth og tilføjer, at forhøringen her i maj måned kun er begyndelsen:
 - Der vil være flere muligheder for at komme med input til processen senere i forløbet.

Borgermødet og forhøringen skal bidrage til indholdet og temaerne i denne VVM-undersøgelse. Miljøvurderingen og VVM-undersøgelsens resultater bliver efter planen sendt i høring til november-december 2016. Nogle af de temaer, der vil blive undersøgt er møllernes visuelle påvirkning, støj- og skyggepåvirkninger og konsekvenserne for natur- og fugleliv.

Udover borgermødet er der i forbindelse med forhøringen desuden planlagt en rundtur med Det Grønne Råd, som vil blive informeret om møllerne og kan bidrage til høringen.

Når VVM-redegørelsen og miljøvurderingen er udarbejdet, bliver det hele sendt i offentligt høring. Først herefter træffer Kommunalbestyrelsen endelig beslutning om opstilling af møllerne. Der skal så udarbejdes både et kommuneplantillæg og en lokalplan, som også skal i offentlig høring.

Borgermøde og forhøring

Der er borgermøde torsdag den 12. maj 2016 kl. 18.00 i Multihuset, Høvedstensvej 45, Hvidovre.
Du kan sende dine kommentarer, ændringsforslag og idéer til forhøringen per mail til kmv@hvidovre.dk eller per brev til Kultur, Miljø & Vækst, Plan- og Miljøafdelingen, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

Debatoplæg/forslag til VVM-undersøgelsestemaer ligger på Hvidovre Kommunes høringsportal her (link)