Færre ulykker på Hvidovres veje

På fem særligt udsatte steder har en række tiltag nedsat risikoen for trafikuheld. Hvidovre Kommune har fortsat fokus på, hvordan endnu flere uheld kan undgås.
27. april 2016
Der er sket et markant fald i antallet af alvorlige trafikulykker på Hvidovres veje. De færre ulykker skyldes blandt andet, at Hvidovre Kommune igennem de senere år har iværksat en række trafiksikkerhedsfremmende tiltag. 

Der er blandt andet lavet om på tre centrale kryds, hvor der er lavet venstresvings-baner med separate trafiklys, ligesom to kryds på den sydlige del af Avedøre Holme har fået bedre skiltning og markeringer på vejen. Alt sammen er investeringer, som nu kan aflæses i ulykkesstatistikken.

”Vores tiltag har nu fungeret i 3-5 år, og det er tilpas lang tid til, at vi kan gå ind og måle effekten af dem. Og det viser sig, at effekten er god. Et godt eksempel er krydset ved Gammel Køge Landevej og Avedøre Havnevej. Her har der efter ombygningen kun været fem uheld om året mod ti, før vi gjorde noget ved det. At vi har lavet venstresvingbaner gør meget for sikkerheden. Så vi kan altså gøre noget ved trafiksikkerheden ved relativt få tiltag,” siger Per Jensen, der er civilingeniør i Hvidovre Kommune.

De nye tal indgår i en større trafikuheldsanalyse, som Rambøll har gennemført for kommunen.
Uheldsanalysen viser generelt en faldende tendens, hvor antallet af personskadeuheld er mere end halveret siden 2005. Derudover ligger antallet af dræbte og tilskadekomne under gennemsnittet i forhold til de øvrige vestegnskommuner.

Hvidovre Kommune er hele tiden i gang med at se på de lokale trafikale forhold.  Kommunens Vej- og Parkafdeling vurderer løbende, hvor det vil give mening at iværksætte nye tiltag for at forbedre sikkerheden i trafikken.

”Det er godt at se, at det virker, når vi iværksætter tiltag, der skal styrke trafiksikkerheden. Vi kan faktisk fjerne uheld ved relativt få tiltag, og derfor vil vi fortsat have fokus på det her i fremtiden,” siger borgmester Helle Adelborg.