190 børn indtager Oceanet

Både børn og personale er forberedte på de nye rammer i den integrerede institution Oceanet
1. februar 2016
190 børn og 40 voksne rykkede i slutningen af november ind i den nye institution Børnehuset Oceanet på adressen Hvidovrevej 510.
Det er resultatet af en fusion mellem institutionerne Myreturen og Friheden.
I Oceanet vil der både være vuggestuebørn og børnehavebørn, og de kommer til at have meget med hinanden at gøre i hverdagen. Der vil være fire teams i Oceanet, hvor vuggestue- og børnehavebørn bliver naboer og vil lave fælles projekter. Det er helt nyt for afdelingen i Friheden, der indtil nu har været delt i et børnehavehus og et vuggestuehus.

Foruden nyrenoverede lokaler, som bare venter på at blive indtaget af nysgerrige børn og forventningsfulde voksne, vil den nye institution indeholde to projektrum, hvor der er plads til fordybelse, og desuden får børnene deres egen gymnastiksal.
- Vi har fokus på at give børnene læringsrige oplevelser i de nye rum. Der er ingen tvivl om, at vi får virkelig gode forhold for børnene, siger Birgitte Larsen, som er leder af Oceanet.

De seneste måneder har Birgitte Larsen sammen med sit personale drøftet den pædagogiske linje i Oceanet.
- Vi har fundet en fælles pædagogisk linje. Det er et stort kulturarbejde at finde frem til den. Men medarbejderne har været engagerede, modige og gode til at gå i dybden med den pædagogiske praksis, siger Birgitte Larsen, der har stor ros til alle sine medarbejdere for deres indsats i forbindelse med fusionen.
- Der har været stor opbakning til projektet både i personalegruppen og forældregruppen, og det synes jeg som leder er positivt, siger Birgitte Larsen.
At børnene skal flytte fra deres nuværende institution til helt nye rammer i Oceanet er også noget, personalet er opmærksomme på.

- De store børn er forberedte. Vi har talt med dem om, at de nu skal over et nyt sted. Det vigtigste for dem er, at de har deres kammerater og deres faste voksne. For de små børn er det svært at forholde sig til, men her betyder det alt, at de kender deres voksne. Derfor vil vores fokus i den kommende tid også være, at alle børn og voksne finder sig til rette i det nye liv i Børnehuset Oceanet, siger Birgitte Larsen.

Oceanet er blot et af flere projekter, som skal være med til at opgradere daginstitutionerne i Hvidovre. Der vil i de kommende år blive bygget ud flere steder for at få plads til Hvidovres børn.

- I Hvidovre har vi stort fokus på at sørge for nogle ordentlige rammer i vores daginstitutioner, og Oceanet er en af institutioner, som nu fremstår topmoderne og klar til at tage imod en masse af vores mindste borgere,” siger borgmester Helle Adelborg.