64 børnehavebørn flyttes efter problemer med indeklima

Børnehuset Immerkærs indeklima skal undersøges nærmere. Imens flyttes børnene til ledige lokaler på Musikskolen
25. februar 2016
Der er på baggrund af lugtgener blevet konstateret problemer med indeklimaet i Børnehuset Immerkær i Hvidovre Kommune, og det har ført til, at børnene nu bliver flyttet over i nogle midlertidige lokaler på Musikskolen. 
Lugtgenerne stammer fra et scooterværksted, som ligger i kælderen under institutionen. 
1. januar 2015 overtog kommunen driften af den tidligere selvejende institution Børnehaven Rebæk Søpark, som ved den lejlighed blev lagt sammen med Vuggestuen Kærgården.
Kort efter kommunen overtog driften, konstaterede den nye leder for Børnehuset Immerkær stærke lugtgener i lokalerne, og kommunens ejendomsafdeling iværksatte derfor en undersøgelse, hvor eksterne eksperter blev brugt.

Undersøgelsen af institutionens indeklima viser spor af stoffet benzen, som i yderste konsekvens kan være kræftfremkaldende.

Derfor kontaktede Hvidovre Kommune Embedslægen, som har undersøgt målingerne fra institutionen og givet sin lægefaglige vurdering af indeklimaets indflydelse på børn og personale.

Ifølge Embedslægen er der en næsten ikke-eksisterende risiko ved at opholde sig i de lokaler, hvor der er målt spor af benzen på det niveau, som det er tilfældet i Børnehuset Immerkær.

Embedslægen vurderer samtidig, at det vil være forsvarligt, hvis børnene i en kortere periode fortsat opholder sig i institutionen. Men Hvidovre Kommune vælger at flytte børnene allerede på mandag.

”Vi har embedslægens vurdering, som siger, at det ikke er forbundet med nogen nævneværdig sundhedsfare at opholde sig i institutionen, men at børn og voksne alligevel ikke bør opholde sig der i længere tid, før der er blevet foretaget yderligere undersøgelser. Derfor vælger vi at flytte børnene, så vi kan finde ud af, hvad der skal ske,” siger borgmester Helle Adelborg.
Hvidovre Kommune vil efter børnene er flyttet fra institutionen få iværksat en ny undersøgelse af institutionens lokaler og herefter vil der blive iværksat tiltag, der kan forbedre indeklimaet.

Forældrene til børnene i institutionen blev orienteret om sagen på et hasteindkaldt forældremøde torsdag eftermiddag, og flytningen af børnene vil ske mandag.