En god million til at løfte elevernes trivsel

I dette og næste skoleår vil der være særligt fokus på at forebygge mobning i Hvidovres folkeskoler og klubber
13. januar 2016

Alle folkeskoler i Hvidovre skal have en opdateret anti-mobbestrategi og et værdiregelsæt, og så skal der i det kommende skoleår 2016/2017 sættes ekstra fokus på at forbedre elevernes trivsel.
Sådan lød kommunalbestyrelsens beslutning den 15. december 2015 efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget, der allerede sidste forår drøftede muligheder for at forbedre trivslen på kommunens skoler. Baggrunden var, at den årlige trivselsmåling i foråret 2015 viste, at 11 % af eleverne i 0.-3. klasse tit oplever at blive drillet, og 12 % af eleverne i 4.-9. klasse oplever at blive mobbet meget tit, tit eller en gang imellem.
- Ingen elever skal føle sig mobbet på Hvidovres skoler, og derfor er jeg glad for, at Børne- og Undervisningsudvalget i foråret tog en beslutning om at sætte gang i et trivselsløft i skolerne, siger borgmester Helle Adelborg.
Der er afsat i alt 1,15 mio. kroner til at arbejde med trivselsløftet, og den del af beløbet, der ikke går til aktiviteter og tiltag på den enkelte skole, bliver bl.a. brugt til uddannelse af lærere og pædagoger.
Trivselsløftet, som kommunalbestyrelsen nu har godkendt, består af tre temaer med overskrifterne ”Mobning er uacceptabelt”, ”Respekt for fællesskabet” og ”Ro til læring”. Derudover indgår en række indsatser, der udover strategier, værdisæt, efteruddannelse og trivselsmålinger tæller arbejde med forældrerollen, elevrollen og fokus på brug af digitale og sociale medier.
Helt konkret vil der fremover være arrangementer om trivsel og skole-hjem-samarbejde for forældre 1. klasse, 4. klasse og 6. klasse. Der skal afholdes en årlig trivselsdag på den enkelte skole, hvor elevrådet deltager i planlægningen, og så vil der blive foredrag for forældre og elever om at begå sig på nettet og sociale medier. Desuden har Skole- og Klubafdelingen udgivet et inspirationskatalog, som skolerne kan bruge, når de skal planlægge trivselstiltag, og en handleguide, der bl.a. beskriver tegn på mobning og mistrivsel. Materialet vil inden længe kunne findes på hvidovre.dk og skoler og klubbers egne hjemmesider.

- Det er helt afgørende, at skoler, forældre og elever sammen stiller skarpt på trivsel, siger formand for Børne- og Undervisningsudvalget Kenneth F. Christensen. - God trivsel giver selvværd, tryghed, tolerance og tillid, og det er vigtige ting at have med sig i bagagen, når man som barn og ung skal lære og udvikle sig.
I juni 2016 vil Børne- og Undervisningsudvalget få en status på trivselsarbejdet i skolerne og et resultat af den årlige trivselsmåling, og både borgmester og udvalgsformand håber naturligvis på, at der vil være færre elever, der føler sig drillet eller mobbet.