Nyt tilbud til familier i skilsmisse

Børnegrupper på skolerne og rådgivning til forældre skal være med til at forebygge mistrivsel og konflikter
11. januar 2016
I løbet af den kommende måned vil forældre til børn på Risbjergskolen, Præstemoseskolen, Holmegårdsskolen, Engstrandskolen og Frydenhøjskolen få information om et nyt tilbud til familier, der oplever skilsmisse. Formålet er først og fremmest, at børnene skal hjælpes igennem skilsmissen, uden at det kommer til at gå ud over deres skolegang og trivsel.

- Når forældre går fra hinanden, foregår det heldigvis for det meste stille og roligt. Men uanset hvad, så er en skilsmisse en traumatisk oplevelse for barnet, fortæller socialfaglig leder i Hvidovre Kommunes familierådgivning Charlotte Ibsen. – Det er helt almindeligt, at man har ondt i maven, har svært ved at sove eller koncentrere sig, og at man ikke har lyst til at gå i skole i den periode, hvor ens forældre er blevet eller er ved at blive skilt. Og man kan som skilsmissebarn have brug for et rum, hvor man kan tale om sine oplevelser og tanker med andre børn, der er i samme situation.

Derfor bliver der nu på de fem skoler oprettet grupper for elever fra 0.-9. klasse, hvis forældre er blevet skilt. Forældrene kan selv henvende sig for at få deres barn med i en gruppe, eller klassens lærere, skolens AKT-lærer (lærer, der har fokus på elevernes trivsel) eller sundhedsplejersken kan med forældrenes tilladelse invitere barnet med i gruppen.

Børnegrupperne vil blive ledet af en familierådgiver, en sundhedsplejerske og evt. AKT-læreren, der alle vil få uddannelse og vejledning, der gør dem i stand til at støtte børnegruppen.
På Langhøjskolen, Dansborgskolen, Gungehusskolen og Avedøre Skole er der i forvejen etableret grupper for skilsmissebørn, og de lærere, der står for grupperne dér, vil løbende få vejledning af psykologer fra kommunens Familiecenter Poppelgården.

Som noget nyt kan også forældrene få støtte. Hvis de ønsker det, kan de benytte sig af Familiecenter Poppelgårdens gratis tilbud om skilsmisserådgivning. Typisk vil rådgivningen være skruet sammen som et forløb af samtaler, der har terapeutisk karakter, og ligesom med børnegrupperne er formålet at hjælpe til med, at barnet og familien bliver belastet mindst muligt af skilsmissen.

- Både i familierådgivningen og på skolerne oplever vi, at der er brug for tilbud som disse, og vi ved fra andre kommuner, at forældrene fx er meget glade for, at deres børn har et sted, hvor de kan tale frit om det, der kan være svært, siger Charlotte Ibsen. – Vi håber, at vi med de nye tiltag, kan forebygge, at børn og unge får det skidt – både i tiden omkring skilsmissen og senere hen.

Det nye tilbud til skilsmissefamilier i Hvidovre træder i kraft i uge 8. Der vil komme information om tilbuddene på skolernes forældreintra i løbet af de kommende uger.