”Mange hjertevarme Hvidovre-borgere vil gerne hjælpe”

Sådan siger Hvidovre Kommunes flygtningeansvarlige. Møde om flygtninge i Hvidovre og samarbejdet mellem kommune og frivillige den 10. februar.
15. januar 2016

I løbet af den seneste måneds tid har Hvidovre Kommune annonceret efter borgere, der vil leje en bolig ud til en flygtning. Ganske få har indtil nu meldt sig til at huse en flygtning, men anderledes ser det ud, når det gælder anden form for hjælp og støtte til flygtningene. Her har både kirker og borgergrupper meldt sig under fanerne med egne initiativer og forespørgsler til kommunen.

- Vi bliver ofte kontaktet af hjertevarme Hvidovre-borgere, der gerne vil hjælpe flygtningene, siger arbejdsmarkedschef Torben Tang Christensen, der også er Hvidovre Kommunes ansvarlige for flygtninge. - De frivillige har samlet tøj og barnevogne, tilbudt at være kontaktpersoner og at holde arrangementer for flygtningene. De vil bare rigtig gerne hjælpe.

Arbejdsmarkedschefen forklarer, at kommunen som i alle andre sager også har tavshedspligt, når det gælder flygtninge, der kommer til kommunen.

- Men vi kan være bindeled mellem flygtningene og de frivillige, understreger han. – Fx var der en flygtning, der havde problemer med sin computer, og en anden, der havde brug for støtte til eksamenslæsning. I begge tilfælde fik vi fat i nogle frivillige, som gerne ville give en hjælpende hånd. Vi har også givet indbydelser til børnearrangementer og tilbud om venskabsfamilier videre til flygtningene, og vi kan henvise både flygtninge og frivillige til vores borger-til-borger-portal Boblberg.dk, hvor de kan skabe kontakt. Det væsentlige er, at flygtningene selv får lov at vælge til og fra i forhold til de tilbud, der kommer fra de frivillige.

Hvordan kommunen og de frivillige bedst kan supplere hinanden, kommer på dagsordenen, når Hvidovre Kommune den 10. februar afholder et informationsmøde om flygtninge i Hvidovre.

- Vi oplever, at der er et stort behov for konkret viden og fakta – bl.a. i forhold til, hvad kommunen gør for flygtningene, hvor de kommer fra, og hvilke behov de har, siger borgmester Helle Adelborg og henviser samtidig til kommunens hjemmeside, hvor man under ”Arbejde og ledighed” kan finde en side med oplysninger om flygtninge i Hvidovre.

Program, klokkeslæt og sted for mødet den 10. februar vil blive annonceret i den kommende uge, men Hvidovre Kommune forventer, at der vil være oplæg fra både forvaltningen, frivillige og flygtninge.

- Så hvis man er interesseret i at høre om flygtninge i Hvidovre og evt. gerne vil hjælpe, så vil jeg opfordre til, at man sætter kryds i kalenderen, slutter borgmesteren.