Læsevenner skaber liv på Dybenskærhave

En 5. klasse fra Avedøre Skole har besøgt Plejecenter Dybenskærhave en dag om ugen. Her har de læst højt for de ældre beboere til stor glæde for alle
17. december 2015

Højtlæsning er en fast del af læsetræningen for elever på mellemtrinet i de danske skoler.
Men i stedet for at læse højt for hinanden har 5.b fra Avedøre Skole efteråret igennem været på besøg på Dybenskærhave Plejecenter. Her har eleverne læst højt for beboerne i så forskellige ting som biografier, romaner, gamle børnebøger eller Hvidovre Avis.
Det var læsevejleder Maria Svan, der kom på idéen med højtlæsning for plejecentrets beboere.

”Vi ville gerne gøre undervisningen mere relevant og virkelighedsnær, og da en af skolens naboer var Dybenskærhave tænkte jeg, at det kunne være en mulighed. Og det var de heldigvis klar til at give en chance,” siger Maria Svan, der er læsevejleder på Avedøre Skole.

På Dybenskærhave har eleverne sørget for mere liv de fredage, de har været forbi. Og det har både beboere og medarbejdere nydt godt af.

”Vi vil gerne være en del af lokalsamfundet. Vores beboere skal ikke bare gemmes væk, så derfor syntes vi, det var en rigtig god idé, da Maria kom med det her forslag,” siger Pernille Haaning, der er leder på Plejecenter Dybenskærhave.

Inden besøgene har eleverne forberedt højtlæsningen. Det har været beboerne, som har ønsket hvilken type litteratur, der skulle læses op af.
”Det har ikke altid været så vigtigt, hvad der blev læst. Eleverne har været her en time, og allerede efter 1. gang er der opstået relationer mellem 3-4 elever og en fast beboer,” siger Maria Svan.

Begge er enige om, at både gamle og unge har fået masser af værdi ud af besøgene.

”Den slags læring kan man ikke lære i skolen. Det er noget, de altid vil huske i resten af deres liv, og der er også kommet besøgsvenner ud af det. En stor del af lokalhistorien sidder her i huset, og vores beboere kan være med til at formidle den videre til eleverne,” siger Pernille Haaning.

For lærerne på Avedøre Skole har det også givet gevinst på andre områder end læsningen.

”Klassen har brugt meget tid på projektet, og det har bragt samtaler om alderdom, sygdom, demens og lignende ind i klassen. Eleverne har fået en større forståelse for ældre medborgere, og så er deres omsorg blevet vakt. Det har været helt utroligt at se elevernes engagement i deres læseven. Efter første gang havde flere elever lavet tegninger eller bagt kage til deres læseven. Eleverne glædede sig til hver gang, og er blevet mere og mere fortrolige med at besøge deres læsevenner,” forklarer Maria Svan og fortsætter:
”Eleverne har lært en ældre borger at kende, de har fx hørt om livet under 2. verdenskrig og om livet som grønlandsk sangerinde på turné. De har været omsorgsfulde og motiverede, og de har skabt noget for andre mennesker,” siger Maria Svan
Til januar starter et nyt hold læsevenner op, og det ser de frem til på Dybenskærhave Plejecenter
”Det har gjort et stort indtryk på både beboere og elever, så det er noget, vi meget gerne vil fortsætte med,” siger Pernille Haaning.