Hvidovre Kommune får flere hjerneskaderamte tilbage i job

Bedre koordinering, kompetenceudvikling og fokus på pårørende har givet markante resultater
18. december 2015

Flere hjerneskaderamte i den erhvervsaktive alder kan vende tilbage til en hverdag, der minder om den, de havde før, hvis kommunens medarbejdere bliver bedre til at tale sammen. Sådan lyder den korte version af konklusionen på evalueringen af et projekt i Hvidovre Kommune, hvor man i 2012-2014 har styrket indsatsen for 18-64-årige, der har pådraget sig en hjerneskade fx ved trafikulykke, blodprop eller hjerneblødning.

Helt konkret er det tværfaglige samarbejde mellem alle de medarbejdere, der indgår i et genoptræningsforløb, blevet intensiveret og sat i system. En ”vejviser”, der fastlægger opgaver, roller og ansvar er blevet et nyt værktøj for bl.a. hjemmevejledere, fysioterapeuter og sagsbehandlere. Alle medarbejdere har desuden været på kurser og fået supervision fra neurofaglige specialister, og så har kommunen skabt netværksgrupper for de pårørende.

72 borgere og deres familier var med i projektet, og deres forløb er blevet sammenlignet med forløbet hos en gruppe borgere, der blev ramt af hjerneskade i 2011-2012.
Evalueringen viser, at der er 29 % færre, som er kommet på førtidspension i forhold til tidligere. Og at 24 % flere end i kontrolgruppen fra 2011-12 er kommet tilbage i job eller uddannelse.

- Det er først i de senere år, at koordinering af tværfaglige indsatser omkring hjerneskaderamte er kommet i fokus kommunerne. Men vi har set, at det giver en god effekt, når det tværfaglige samarbejde fungerer godt, og borgeren får det rigtige tilbud fra start. Tidligere oplevede nogle hjerneskaderamte at komme igennem mange forskellige tiltag i deres rehabiliteringsforløb, uden at dette nødvendigvis forbedrede deres evne til at fungere i hverdagen, fortæller Hvidovre Kommunes hjerneskadekoordinator Maj Willemoes Jensen. Hendes opgave er bl.a. at koordinere forløbet efter, at den hjerneskaderamte er blevet udskrevet fra hospitalet.

- Når man er i den erhvervsaktive alder, er den træning, man skal have efter en hjerneskade ret så avanceret, fordi livet med familie, arbejde, venner osv. er meget komplekst. Og det betyder, at der er brug for flere forskellige fagligheder, forklarer hun.

I Hvidovre Kommune får de voksne pårørende nu tilbud om at deltage i en pårørendegruppe, der mødes en gang om måneden i et halvt år. Her er der oplæg og dialog, og flere af grupperne fortsætter efterfølgende med at mødes uden for kommunens regi.

- Det er vigtigt, fordi familien jo også er blevet ramt af en stor forandring fra den ene dag til den anden. I grupperne kan de være sammen om oplevelser og erfaringer på en måde, der supplerer den faglige vinkel, som jeg fx kan byde ind med, forklarer Maj Willemoes Jensen.

Hjerneskadekoordinatoren mener, at indsatsen for de hjerneskaderamte i den erhvervsaktive alder også er til gavn for de hjerneskadede borgere, der er over 65 år. Fx er der i løbet af projektperioden etableret et neuroteam i kommunens genoptræning, der yder genoptræning til alle borgere uanset alder.