Hjemmehjælpsleverandør opsiger aftale med Hvidovre Kommune

22. december 2015

CH-Hjemmeservice og pleje har den 18. december 2015 opsagt firmaets aftale om levering af hjemmehjælp i Hvidovre Kommune. Virksomheden ønsker at stoppe samarbejdet med kommunen med udgangen af 2015.

Der er 46 borgere, som er berørt af opsigelsen og derfor skal vælge ny hjemmehjælpsleverandør. Alle 46 borgere er blevet kontaktet personligt af visitationen og får vejledning om, hvordan de vælger ny leverandør.