Budget med lavere grundskyld i Hvidovre

Bred opbakning til store dele af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstres budgetforlig
9. oktober 2015

Borgerne i Hvidovre kan se frem til en lavere grundskyldspromille næste år, grundskylden bliver sænket fra 30,3 til 29,7 promille. Det besluttede et flertal bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre, da Budget 2016-2019 i sidste uge blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

De tre partier havde forud for budgetvedtagelsen indgået et budgetforlig, der udover en lavere grundskyld til husejerne, byder på massive investeringer af både skole- og daginstitutionsområdet. Holmegårdsskolen skal på sigt være 3-sporet og Langhøjskolen renoveres i 2016 for 43 mio.kr.
Der er afsat penge til et 2-årigt forsøg med at oprette en Gigtskole, afsat flere ressourcer til genoptræning, og så er de tidligere besluttede besparelser på ældreområdet bortfaldet.

- Jeg er glad for, at det er lykkedes at få lavet et både godt og ansvarligt budget, siger borgmester Helle Adelborg, der er godt tilfreds med, at også partier og løsgængere uden for budgetforliget kunne bakke op om en lang række af de nyt tiltag og initiativer, der sættes i gang til næste år.

Blandt de nye tiltag, der er afsat penge til på næste års budget, er den længe ønskede eliteidrætslinje på en af kommunens folkeskoler, Mini-OL for Hvidovres daginstitutioner er fra 2016 en fast tradition hvert fjerde år. Der er også afsat penge til et ambitiøst trivselsløft i folkeskolen. Det var alle forslag, der fik bred opbakning i Kommunalbestyrelsen.
For at styrke innovation og effektivisering af den kommunale organisation etableres en smartpulje som ledere og medarbejdere kan søge til konkrete effektiviseringstiltag.

Der er endvidere afsat midler til et styrket samarbejde i Greater Copenhagen, Partnerskab i Gate 21, Copenhagen Film Fund og endelig til en styrket markedsføring af Avedøre Holme.

Idrætten får også sin del til næste år, hvor der bl.a. er afsat penge til forprojektering af nye omklædningsrum på Avedøre Stadion og til at renovere og opgradere atletikbanen på Hvidovre Stadion. Banen her bliver udvidet fra 6 til 8 løbebaner. Og så bliver fodboldbanen optimeret, så den lever op til DBU’s krav. Hvidovre Musikskole får nye permanente øvelokaler.

Budget 2016 bringer også godt nyt til de borgere, der hver dag færdes på Hvidovres veje. Asfaltpuljen blev forhøjet med 2 mio. kr.