Effektive rygestopkurser er populære


Rygere i Hvidovre kan få hjælp til at stoppe med at ryge. Og chancen for at blive helt røgfri med et kursus er stor

27. oktober 2015

Rygerne i Hvidovre tager godt imod tilbud om hjælp til rygestop. Og de borgere, der både deltager i møder med en rygestopkonsulent og bruger rygestopmedicin, har rigtig gode chancer for at blive røgfrie. Siden begyndelsen af maj har ni kommuner på Vestegnen og Sydamager – heriblandt Hvidovre - samarbejdet om en indsats, der især skal hjælpe storrygere til at blive røgfrie.
Derfor kan rygere fra de ni kommuner deltage i rygestopkursus på tværs af kommunegrænserne, og rygere, der ryger mere end 15 cigaretter om dagen, kan få tilskud til rygestopmedicin, i alt op til 1700 kr. Det tilbud siger mange ja til. Erfaringen fra de første måneder henover sommeren er, at 160 borgere blev meldt til et kursus, heraf blev de 87 røgfrie.

- En såkaldt "kold tyrker" er den foretrukne metode blandt en del rygere. Desværre har den ikke særlig stor effekt, og rygeren falder nemt i igen. Vores tilbud om rygestopkursus og rygestopmedicin giver fem gange større chance for at blive røgfri. Vi arbejder på at udbrede kendskabet til vores rygestoptilbud, fordi vi ved, det virker. Især hvis borgeren gennemfører hele kurset og får vejledning undervejs om, hvordan rygestopmedicinen bruges korrekt af vores meget kompetente rygestopvejledere, siger Pia Jenfort, der er leder af Sundhedscentret i Hvidovre.

Rygestopkurserne er en god investering i borgernes sundhed, mener borgmester Helle Adelborg.

- Vi har et rigtig godt tilbud, og det har rygerne også fået øje på. Hvidovre Kommunes tilbud om rygestopkursus og betalt rygestopmedicin betyder, at deltagerne får langt nemmere ved at kvitte tobakken. Og så gør det jo heller ikke noget, at deltagerne er rigtig tilfredse med tilbuddet. Det er jeg rigtig glad for, siger borgmester Helle Adelborg.

For Hvidovre-borgeren Mogens Johansen var det især et gruppeforløb med andre rygere, som var en af årsagerne til, at han fik held til at gennemføre sit rygestop.

- Det var afgørende for mit rygestop, at jeg deltog i et gruppeforløb, hvor vi kunne bakke hinanden op. Rygestoprådgiveren var rigtig god til at rådgive os om, hvordan vi skulle bruge rygestopmedicinen korrekt, hvilket betød, at vi lykkedes med vores rygestop. Jeg er rigtig glad for endelig at være røgfri efter 50 år som ryger og kan allerede mærke en forbedring i min kondition, siger Mogens Johansen, som deltog på Hvidovre Kommunes rygestopkursus i sensommeren 2015.

Kommunerne samarbejder med læger og hospitaler om at udbrede kendskabet til mulighederne for at få hjælp til rygestop.