Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

iPads styrker elevernes digitale dannelse

Elever på Risbjergskolen og Gungehusskolen startede skoleåret med at få en iPad med hjem i tasken. Det sker som en del af kommunens it-vision ”På vej mod Digital Dannelse”
18. august 2015

For elever i indskolingen på Risbjergskolen og Gungehusskolen startede skoleåret med, at de fik udleveret en iPad. Deres nye digitale redskab skal de bruge i undervisningen og hjemme, og forventningens glæde var stor hos de ivrige elever, da borgmester Helle Adelborg onsdag formiddag kom og præsenterede kommunens tanker bag iPad-uddelingen.

- En iPad kan ikke noget i sig selv, der gør jer dygtigere i skolen, men I kan gøre ting med den, og den kan hjælpe jer til at lære, hvis I bruger den på den rigtige måde. Den kan fx hjælpe en med at læse noget højt, som er lidt svært selv at læse, sagde borgmester Helle Adelborg, da hun onsdag selv var ude at fortælle eleverne om deres nye iPad.

Uddelingen af iPads til indskolingseleverne på de to skoler er en del af Hvidovre Kommunes it-vision på børne- og ungeområdet, ”På vej mod Digital Dannelse”. Kommunen har i dette skoleår valgt at uddele 60 iPads fra den digitale udviklingspulje. Puljen er en del af en central pulje på 945 iPads, der har været tilført daginstitutions-, klub- og skoleområdet årligt de sidste tre år.

Formålet med ”På vej mod Digital Dannelse” er, at alle Hvidovres børn og unge mellem 0 og 18 år arbejder med it-resurser i tilrettelagte pædagogiske forløb, der styrker faglighed, dannelse og inklusion.

Videndeling spiller også en stor rolle i brugen af it, og de gode eksempler på blandt andet brugen af iPads i undervisningen bliver delt flittigt af lærere og pædagoger fra hele Hvidovre Kommune på hjemmesiden www.viden-del.dk. Her bliver der udvekslet gode historier fra den digitale dagligdag ude i institutioner og skoler.

En af de ting, som i fremtiden kan blive delt af lærere og pædagoger, er fra idrættens verden.
For på Gungehusskolen skal iPad’en blandt andet bruges i idrætsundervisningen.

- Vi skal bruge vores iPads i idræt. Det kan være ved at bruge iPad’en til at filme vores afsæt i længdespring – så kan vi efterfølgende forbedre vores spring ved at se på, hvordan vi gjorde, siger Majbritt Nielsen, der har 2.R i idræt og matematik.

På Risbjergskolen kan elever samt lærere og pædagoger også se frem til mange spændende projekter med iPad’en som fast inventar i skoletasken. Skolen har foruden midlerne fra den digitale udviklingspulje selv investeret, således at 234 børn i hele indskolingen nu har en iPad.

Lærerne på skolerne har på forhånd været på kursus i, hvordan de tilrettelægger undervisningen, så iPad’ens mange læringsrettede funktioner udnyttes bedst muligt.

-Alle vores lærere i indskolingen har været på kurser og føler sig godt klædt på til at bruge iPads i undervisningen. Vores elever er født ind i den digitale verden, og inden for tre år skal alle vores elever være udstyret med enten en iPad eller Chromebook,” siger René Rasmussen Sjøholm, der er skoleleder på Risbjergskolen.

Borgmester Helle Adelborg vil senere på efteråret besøge de to skoler igen for at se, hvordan eleverne bruger deres iPads i undervisningen.