Hvidovre Kommune reducerer CO2-udledning

Ny LED-belysning påvirker kommunens grønne regnskab i en positiv retning
31. august 2015

Hvidovre Kommune er en grøn kommune, og i 2014 blev der investeret syv millioner kroner i energibesparende tiltag. Og de grønne investeringer giver gevinst.

Det grønne regnskab for 2014 viser nemlig, at Hvidovre Kommune samlet set har reduceret sin årlige CO2-udledning langt mere end de 2 procent, kommunen har forpligtet sig til som en del af klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening.

I 2014 er CO2-udledningen nedbragt med i alt 3,72 procent, og det er især, fordi elforbruget er nedbragt bl.a. som følge af udskiftning til LED-belysning. 

”Det er rigtig godt, at vi har formået at reducere CO2-udledningen. Men vi skal fortsat have fokus på energibesparende projekter, så vi kan blive endnu grønnere og samtidig få bragt omkostningerne ned,” siger borgmester Helle Adelborg.

Der skal nu sættes fokus på vandforbruget, så det også kan blive lavere end i dag, hvor Hvidovre Kommune ligger over gennemsnit i administrationen og på daginstitutionerne.