Flemming Cramer forlader ældrerådet

Birthe Mingon bliver ny formand, og Margit Dam træder ind som nyt medlem
28. juli 2015

Flemming Cramer-Larsen er af helbredsmæssige årsager trådt ud af Ældrerådet i Hvidovre. Det skete på et ekstraordinært møde mandag den 27. juli, hvorefter Ældrerådet konstituerede sig med Birthe Mingon som ny formand.

Flemming Cramer-Larsens fratrædelse gælder officielt pr. 1. august, men han er allerede fratrådt alle sine forpligtigelser som formand.

- Flemming har været med i Ældrerådet i mange, mange år, og han har været formand siden 2006, og vi er mange rundt omkring i Hvidovre, der kender Flemming som et meget venligt og engageret menneske, fortæller borgmester Helle Adelborg.

Den nye formand for Ældrerådet, Birthe Mingon, blev valgt ind i rådet i 2006. Hun er chefredaktør for Ældrerådets blad, aktiv i forhold til Hvidovre Kommunes pensionistskovture, og så har hun tidligere været formand for Social- og Sundhedsvalget i Hvidovre Kommune. Birthe Mingon har bl.a. også været med i etableringen af Aktivitetscenteret i Hvidovregade, været sekretær for Ældrerådet og aktiv i Ældrerådets lokalråd. Senest har hun engageret sig i bymidteprojektet, hvor hun sidder med i bedømmelsesudvalget. Fremover vil Birthe Mingon repræsentere Ældrerådet i Søvangsgårdens bestyrelse.

Første suppleant til Ældrerådet, Margit Dam er nu indkaldt og skal fremover blandt andet været rådets repræsentant i bruger- og pårørenderådet på Svendebjerghave. Margit Dam er tidligere institutionsleder i Hvidovre Kommune, hun er aktiv Ældrerådets lokalråd og med i bruger- og pårørenderådet på Plejecenter Strandmarkshave.

Grethe Hagedorn fortsætter som næstformand for Ældrerådet, og Christian Thode beholder kassererposten.

Ældrerådet planlægger en afskedsreception for Flemming Cramer-Larsen. Tid og sted annonceres snarest.