Kommunalbestyrelsen vil bevare dele af Risbjerggård

Bredt politisk flertal bag en løsning, hvor bymidten udvikles med hensyntagen til historie og identitet
26. juni 2015
”Der arbejdes videre med et scenarie, hvor Risbjerggård forandres over tid, og kun dele af bygningen bevares.” Sådan lød den beslutning, kommunalbestyrelsen tog på sit møde den 24. juni under punktet om valg af scenarie for Hvidovre Bymidte. Beslutningen betyder, at dele af Risbjerggård vil blive bevaret og komme til at indgå i helhedsplanen for fremtidens bymidte. Hvor meget af Risbjerggård eller hvilke dele af bygningen, det vil komme til at dreje sig om, vil først blive afklaret, når helhedsplanen er på plads.

- Nu skal tegnestuerne Vandkunsten og BCVA altså arbejde videre med et scenarie, hvor Risbjerggård indgår – men på sigt kun delvist – og det er udgangspunktet for det videre arbejde med at få lavet helhedsplanen, siger borgmester Helle Adelborg, der ser frem til fortsat dialog med borgerne om udviklingen af Hvidovre Bymidte: – Vi har fået mange gode input her i den første fase af bymidte-projektet, og jeg er glad for, at vi nu har fundet en løsning, som giver plads til Hvidovres historie i byudviklingen.

Borgmesteren gav ligesom flere andre medlemmer af kommunalbestyrelsen på mødet udtryk for, at den debat, der har været om fremtidens bymidte – både blandt borgerne, politikerne, i Hvidovre Avis og i bedømmelsesudvalget - har været berigende, og at det er vigtigt at finde en langtidsholdbar løsning, som både har bred folkelig og politisk opbakning.

Efter sommerferien starter fase 2 i bymidte-projektet med en workshop. Den finder sted den 27. august i Medborgersalen og vil på mange måder komme til at ligne den workshop, der fandt sted den 10. marts. Her diskuterede omkring 90 borgere, politikere og kommunale forvaltningsfolk tegnestuernes skitser.

- Noget tilsvarende vil foregå den 27. august, og jeg håber selvfølgelig, at lige så mange vil møde op og bidrage denne gang, siger borgmester Helle Adelborg, der dog samtidig minder om, at der endnu er et stykke vej til, at borgere og politikere skal drøfte detaljer i forbindelse med den delvise bevaring af Risbjerggård. – Dét, vi har på tegnebrættet nu, er en helhedsplan for området. Den handler om byggefelter og hvad der skal puttes ind i dem – om det skal være boliger, kultur, grønne arealer osv. Først når helhedsplanen er færdig og godkendt af kommunalbestyrelsen i slutningen af året, kan vi komme videre med lokalplaner – og så først derefter kan vi begynde at gå i detaljer.

Nærmere tidspunkt for workshoppen den 27. august bliver annonceret her i avisen efter sommerferien. Information om projekt Hvidovre Bymidte findes på hvidovre.dk.