Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Stærk styring giver robust økonomi

Borgmester: Vi kom ud af 2014 med et rigtig godt økonomisk resultat
30. april 2015
En stærk styring af kommunens økonomi har betydet, at Hvidovre Kommune kom ud af 2014 med et rigtig godt regnskab, der bl.a. holdt sig snorlige inden for de rammer Regeringen har udstukket i servicerammen.
 - Det præcise resultat vidner om en meget stærk styring af vores økonomi. Det er jeg rigtig godt tilfreds med, sagde borgmester Helle Adelborg bl.a., da regnskabet tirsdag blev behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Den del af regnskabet, der handler om driften, gav et overskud på 189,4 mio. kr. i 2014. Der var budgetteret med et lidt større overskud, men forskellen skal bl.a. findes i, at kommunen ikke modtog en så stor kompensation som ventet for at sætte skatten ned i 2014. Der var nemlig flere kommuner end forventet, der bød ind på kompensationspuljen. Når årets anlægsudgifter på 82,3 mio. kr. og en udgift på 5,7 mio. kr. til det brugerfinansierede område – renovation – er trukket fra, så ender regnskabet med et overskud på 101,3 mio. kr. Det er med til at styrke kassen og dermed kommunens samlede økonomi
Der blev sidste år brugt driftsmidler på, at igangsætte en række nye initiativer på børne- og familieområdet for at styrke den tidlige og forebyggende indsats. Det gælder bl.a. Familieliv Hvidovre, som er et forløb for førstegangsforældre. På småbørnsområdet er der arbejdet med sprog, aktionslæring og forældreinddragelse. På ældreområdet er rehabiliterings- og genoptræningsindsatsen styrket, og der er givet ekstra hjælp til hjemmeboende borgere, der modtager varig hjemmehjælp.

På anlægssiden blev der brugt 82,3 mio. kr. i 2014. En del af dem blev brugt på at gøre skoler og SFO’er klar til skolereformen. Der er igangsat en 10-års plan for renovering og udbygning af kommunens daginstitutioner. Kommunens to stadioner – Avedøre og Hvidovre er forbedret, og der er forbedrede lokaleforhold på kulturområdet fx Enghøjhuset. Men heller ikke i år er det lykkedes at færdiggøre alle de anlæg, som vi gerne vil have gennemført. Derfor var der på Kommunalbestyrelsens dagsorden også en sag om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2014 til 2015 på i alt 72,9 mio. kroner og det giver anledning til overvejelser, da det er for højt:
 - Vi skal fortsætte med det store fokus, hvilket vi også har gjort i den igangsatte budgetproces for 2016, sagde borgmester Helle Adelborg og tilføjede:
- Det er vigtigt for mig, at vi fortsætter ad den positive vej – også med budget 2016. For på den måde vil vi også fremover have nogle gode økonomiske rammer, som vi politikere kan prioritere inden for.