Idéforum 2025 fremlagde forslag for bedømmelsesudvalg

Sammen med tegnestuerne BCVA og Vandkunsten præsenterede borgergruppen deres fremtidsscenarie for Hvidovre Bymidte
24. april 2015

I anerkendelse af det store arbejde og vedholdende engagement, borgerinitiativet Idéforum 2025 har lagt for dagen i forhold til bymidteprojektet, besluttede Økonomiudvalget i sidste uge at invitere borgergruppen til møde med bedømmelsesudvalget.

Den 21. april på bedømmelsesudvalgets møde fik Idéforum 2025 mulighed for at præsentere deres forslag til en ny Hvidovre Bymidte på lige fod med arkitekterne fra BCVA og Vandkunsten.

Økonomiudvalget havde også besluttet, at Erling Groth som medophavsmand til Idéforums forslag, ikke længere kan sidde i bedømmelsesudvalget.

- Det var meget interessant at se, hvordan tegnestuerne havde arbejdet videre med deres scenarier og de input, der kom fra deltagerne på bymidte-workshoppen den 10. marts, siger borgmester Helle Adelborg. – Og det var også godt at se Idéforums tegninger og forslag og høre tankerne bag. Vi glæder os til at drøfte tegnestuernes scenarier i bedømmelsesudvalget senere på ugen.

Plancherne fra BCVA, Vandkunsten og Ideforum 2025, som blev præsenteret for bedømmelsesudvalget bliver nu udstillet på Hovedbiblioteket fra mandag den 27. april til den 24. juni, så alle interesserede kan se dem.

Kommunalbestyrelsen skal på sit møde den 24. juni tage stilling til, hvilket scenarie, der skal arbejdes videre med, og om Risbjerg skal indgå i fremtidens bymidte.

På hvidovre.dk findes mere materiale og information om projekt Hvidovre Bymidte og det videre forløb.