Ny kultur- og fritidspolitik vedtaget

Borgerne skal i højere grad være medskabere af kultur- og fritidstilbud
27. marts 2015
Hvidovre Kommunes nye kultur- og fritidspolitik er nu godkendt af Kommunalbestyrelsen. Politikken har været i høring hos en række bidragydere og interessenter, og en del af de forslag, der er kommet ind med de i alt 19 høringssvar er blevet indarbejdet i den ny udgave af politikken.

- Den nye kultur- og fritidspolitik lægger bl.a. op til, at vi skal bruge det, vi allerede har – fx idræts- og kulturfaciliteter bedre og mere, siger borgmester Helle Adelborg: - Og det synes jeg, at både Enghøjhuset og de mange aktiviteter i bymidteprojektet i og omkring Risbjerggård, Medborgerhuset og Rådhusgrunden er gode eksempler på.

Hvidovre Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2015-2018 afløser to tidligere politikker. Den nye politik samler nemlig folkeoplysningsområdet med kultur- og fritidsområdet, der hidtil har haft hver sin politik.

 - Det er en modig politik, hvor vi spiller bolden ud til borgerne og beder dem om - i endnu højere grad end nu - at være med til at skabe og udvikle kultur- og fritidsaktiviteterne i Hvidovre i de kommende år, siger Helle Adelborg.

I kultur- og fritidspolitikken lægger borgmester Helle Adelborg og Kultur- og Fritidsudvalgsformand Niels Ulsing desuden op til, at der i den nærmeste fremtid også bliver lavet en selvstændig eliteidrætspolitik og en frivillighedspolitik for at sikre at de to helt centrale områder bliver understøttet.

Den nye kultur- og fritidspolitik udkommer i en trykt version i slutningen af april, og vil desuden kunne læses på hvidovre.dk