Eleverne i folkeskolen bliver bedre og bedre

Det går bedst med karaktererne i engelsk, mens dansk og matematik er på vej op
30. marts 2015
Eleverne i Hvidovres folkeskoler bliver gradvist bedre i de grundlæggende fag, dansk, matematik og særligt engelsk. Det viser en kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014.

 - Vores skolebørn bliver dygtigere og dygtigere, og det er jeg både stolt af og glad for, siger borgmester Helle Adelborg:
 - Det er godt, at vores unge er så dygtige til engelsk. Det går også rigtig godt i dansk, og jeg er sikker på, at det også vil lykkes at få elevernes færdigheder i matematik forbedret i de kommende år, som vi har lovet dem og deres forældre, at vi vil.

Mens de elever, der forlod folkeskolen i sommer, allerede havde nået det kommunale mål for faget engelsk, og er godt på vej i dansk, så er der noget at arbejde med i matematik. Det er målet for kvalitetsløftet i folkeskolerne, at eleverne i 2017, skal have et snit på 7,2 i engelsk (her havde eleverne i sommer 7,6), at de skal have 6,5 i dansk (6,3 i sommer), og at de skal have 6,5 i matematik (5,8 i sommer).

De elever, der tog afgangseksamen fra Hvidovres folkeskoler i sommer, har ikke haft glæde af de indsatser, er blevet iværksat i forbindelse med kvalitetsløftet i folkeskolen, da disse er målrettet de yngre klassetrin. Derfor er der da også god grund til at forvente, at indsatserne i kvalitetsløftet vil få betydning for udvikling i både resultaterne af de nationale test og på sigt afgangskarakterer i de kommende år.

Eleverne i Hvidovres skoler er generelt blevet bedre til at læse, og Hvidovre ligger nu i den midterste tredjedel og tættere på landsgennemsnittet i læsning, når man ser på nationale test.

Kvalitetsrapporterne for de enkelte skoler skal bl.a. bruges til at målrette arbejdet med kvalitetsløftet i de kommende år. De kan læses på hvidovre.dk: http://www.hvidovre.dk/Politik/dagsordener-og-referater-fra-udvalg/63/875.aspx#section9