Hjemmehjælpen bliver ikke ændret

Udvalg: Vi vil ikke skære i hjemmehjælpen til de allersvageste borgere
6. februar 2015

Et enigt social- og sundhedsudvalg besluttede i sidste uge, at der ikke skal spares på hjemmehjælpen. Udvalget behandlede en sag, hvor der var lagt op til en besparelse på i alt 5,7 mio. kr. på hjemmehjælp. De 5,7 mio. kr. skal findes, fordi det ikke er lykkedes at opnå en forventede besparelse i forbindelse med hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen.

- Det glæder mig som borgmester, at det var et enigt social- og sundhedsudvalg, der valgte at stemme for forslaget, siger borgmester Helle Adelborg og begrunder: - Vi vil ikke skære i hjemmehjælpen til de allersvageste borgere.

- Det er vigtigt, at de allersvageste borgere, får den hjælp, de har brug for. Men jeg synes også, at det er vigtigt, at vi støtter de borgere, der ønsker det i at fortsætte så selvstændig en hverdag som muligt, siger borgmester Helle Adelborg og tilføjer:
- Det er min opfattelse, at de fleste mennesker helst vil klare sig selv, så længe de har kræfter til det.

Kommunen er derfor gået i gang med at udvikle fremtidens rehabilitering, og i den forløbne uge var Ældrerådet og medarbejdere fra ældreområdet derfor samlet til en workshop om emnet.

De 5,7 mio. kr., der mangler på hjemmehjælpsbudgettet, skal med Social- og Sundhedsudvalgets beslutning findes ved budgetopfølgning i årets løb eller tages med i budgetlægningen for årene 2016-2019. Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.