Hvidovre med i Danmarks største beredskab

Går sammen med Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Rødovre, Tårnby, Frederiksberg og København om et fælles beredskab, som skal være på plads fra 2016.
22. januar 2015

KL og regeringen vedtog i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2015, at kommunerne inden 1. januar 2016 skal etablere sig i højst 20 beredskabsenheder. I forlængelse af denne aftale har borgmestrene i Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Rødovre, Tårnby, Frederiksberg og København aftalt at anbefale et nyt, fælles beredskab. Et fælles beredskab vil dække godt 900.000 borgere og blive landets største.

- Vi arbejder allerede tæt sammen med de andre kommuner om beredskabet, og målet med den nye organisation er at sikre et slagkraftigt beredskab, der sørger for borgeres og virksomheders tryghed og sikkerhed mindst lige så godt som i dag, siger borgmester Helle Adelborg. – Og selvom vi samler beredskabsopgaverne i én organisation, så vil nærheden til borgere og virksomheder i dagligdagen i den enkelte kommune fortsat være prioriteret.

De ni kommuner forventer, at et stort og robust fælles beredskab kan sikre høj kvalitet i ydelserne og samtidig skabe grundlag for effektiviseringer som følge af stordriftsfordele og en optimeret planlægning af beredskab på tværs af kommunegrænser.

Det nye beredskab vil også fremover være rustet til at kunne håndtere store og komplekse hændelser, ligesom beredskabet fortsat vil være gearet til at håndtere hændelser i udsatte områder lige fra Metro, lufthavn til industri og samfundsinstitutioner.

Det indgår i aftalen, at der skal ske en markedsafprøvning af dele af beredskabets opgaver, og at der skal være mulighed for, at beredskabet selv byder ind på de opgaver, som markedsafprøves. Selskabet skal udarbejde en strategi for markedsafprøvning, hvor der vil være fokus på, at medarbejderne kan følge med opgaven i videst mulig omfang.

Kommunerne skal nu i gang med at planlægge den nye organisation i detaljer, så beredskabet kan være arbejdsdygtigt og effektivt til start 1. januar 2016 med det mål at få alle medarbejdere med over i det nye beredskab. De ansatte i beredskabet vil løbende blive holde orienteret om processen.

Aftalen om det fælles beredskab sendes til politisk behandling i kommunalbestyrelsen den 24. februar. Først når aftalen i løbet af februar og marts er blevet godkendt i hver af de ni kommuner, vil den være gældende.