" />
" />
 

Kommunen bakker op om alkoholkampagne

"Få respekten tilbage" er en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling, som Alkohol & Samfund og TrygFonden har skudt i gang.

15. januar 2015

”Min far er den sejeste, fordi han er gået i alkohol behandling”. Det er det kontante budskab i kampagne-filmen, som filminstruktør Pernille Fischer Christensen har instrueret i anledning af den landsdækkende kampagne ’Få respekten tilbage’. Kampagnen henvender sig både til dem der drikker for meget og de pårørende.

”Mange tror, at alkohol behandling er noget med antabus eller døgnbehandling, hvor man bliver revet ud af sin hverdag. Men kommunernes gratis behandling rummer en bred vifte af tilbud, og den enkelte borger får et skræddersyet forløb. For eksempel kan man i mange tilfælde vælge et ambulant terapi-forløb, så man kan passe sit job og ikke behøver være væk fra familien. Man har også mulighed for at henvende sig anonymt,” fortæller Mette Meldgaard, områdechef for sundhed i TrygFonden.

I Hvidovre Kommune er der flere forskellige tilbud om alkoholbehandling – og de fleste er både anonyme og gratis. På hvidovre.dk under Sundhed og sygdom kan man læse mere om tilbuddene, der spænder fra ambulant behandling og netværksgrupper over døgnbehandling til rådgivning til pårørende.

”Der findes ikke én opskrift på behandling, som passer til alle borgere med alkohol problemer, derfor er fleksibiliteten i den kommunale behandling af stor betydning. Alkohol behandling er en stor omlægning af liv og vaner, og ligesom med motion eller rygestop kræver det nogle gange mere end ét forsøg. Det gode ved kommunernes behandling er, at lykkes det ikke i første omgang, så får man en chance til eller to, hvis det er det, der skal til,” siger Anette Søgaard Nielsen.

Kampagnen ’Få respekten tilbage’ startede tirsdag den 13. januar med tv-spots instrueret af filminstruktør Pernille Fischer Hansen. Filmen kan også ses på hope.dk, hvor man kan få yderligere information om kampagnen, teste om ens alkohol forbrug er for højt, og læse mere om de kommunale behandlingscentre.

Alkohol er én af de enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. En tredjedel af Danmarks befolkning har ifølge Sundhedsstyrelsen en person i familien, der drikker for meget - enten i kernefamilien eller blandt andre familiemedlemmer.
Ud over de voldsomme personlige og økonomiske konsekvenser for de afhængige selv og deres pårørende, så koster alkohol samfundet 13 milliarder om året – uden menneskelige omkostninger og uden omkostninger til plejehjem, arbejdsulykker og kommunal genoptræning (KORA analyse, juni 2014).