Hvidovres forældres spørges om deres børns skole, SFO og klub

Tilfredshedsundersøgelse på Hvidovres skoler
10. november 2014

I løbet af november måned bliver forældre til elever i Hvidovres folkeskoler spurgt, om deres børns skole, SFO og klub. Forældretilfredshedsundersøgelsen skal give Hvidovre Kommune viden om, hvor det går godt, og hvor det kan gøres bedre. Tilfredshed med kommunens skoler, SFO’er og klubber er et vigtigt fokusområde for Kommunalbestyrelsen. I forbindelse med kvalitetsløftet for skoleområdet er et af de væsentlige mål netop at sikre en høj forældretilfredshed på skoleområdet.

Det er på den baggrund, at forældre til børn i en af Hvidovre Kommunes skoletilbud, her midt i november vil modtage en e-mail med et spørgeskema fra Epinion. Hvidovre Kommune gennemfører tilfredshedsundersøgelsen i samarbejde med konsulentfirmaet Epinion.

- Vores skoler gør et stort arbejde for at skabt et godt undervisningstilbud til Hvidovres skoleelever og arbejder lige nu hårdt på at få skolereformen indført på skolerne. Derfor håber jeg også, at mange forældre vil tage sig tid til at svare på tilfredshedsundersøgelsen, så vi kan få et godt billede af, hvor forældrene synes det går godt, og hvor det måske går mindre godt, siger borgmester Helle Adelborg.

Det er vigtigt, at så mange forældre som muligt svarer på undersøgelsen, så de svar, der kommer ind, svarer til den generelle opfattelse af Hvidovres skoler, SFO’er og klubber. For at hjælpe en høj svarprocent på vej, er der 1.000 kr. til klassekassen til den klasse på hver skole, som har den højeste svarprocent. Hvis flere klasser på samme skole har den højeste svarprocent, vil der blive trukket lod om præmien.

Resultatet af forældretilfredshedsundersøgelsen vil blive behandlet politisk i børne- og undervisningsudvalget, og vil blive offentliggjort i løbet af første kvartal 2015.