Sundhedsministeren på slidgigtskole

Sundhedsminister Nick Hækkerup vil nu på egen krop teste, hvad den rette indsats kan betyde for mennesker med slidgigt (artrose). Det sker, når han besøger Slidgigtskolen SLID i Hvidovre.
2. oktober 2014
Mandag den 29. september 2014 fra kl. 15.10 til 16.10.

i SundhedsCentret i Hvidovre, Hvidovrevej 278 E

"Slidgigtskolen har vist sig at hjælpe særdeles effektivt. De første resultater viser, at gigtskolen har forbedret deltagernes livskvalitet, at de fungerer bedre og har færre smerter," fortæller borgmester i Hvidovre, Helle Adelborg (S).

Jo kortere uddannelse og jo hårdere fysisk arbejde, des større er risikoen for at få slidgigt. SLID har til formål, at mindske den sociale ulighed i behandlingen af mennesker med slidgigt.

"Slidgigtskolen har samtidig givet os et vigtigt fingerpeg om, at det er muligt at gøre noget ved den sociale ulighed i sundhed. Derfor glæder jeg mig til at tage imod sundhedsministeren – og fortælle ham om konceptet og træningen," siger Helle Adelborg.

SLID, der er oprettet i et samarbejde mellem Hvidovre Kommune og Gigtforeningen, er et skoleeksempel på den moderne behandling af slidgigt. De foreløbige resultater fra projektet peger på, at mere træning og mere fysisk aktivitet generelt har stor betydning for udviklingen af symptomerne på sygdommen.

"Den sociale ulighed findes jo ikke kun i Hvidovre, ligesom slidgigt rammer mennesker i hele landet. Vi skal derfor have slidgigt-skoler i alle kommuner," fastslår direktør i Gigtforeningen, Lene Witte.

Hun vil derfor opfordre sundhedsministeren til at afsætte penge til, at Hvidovre-modellen kan udbredes til andre kommuner og dermed komme endnu flere til gavn.

Under ministerens besøg vil der være oplæg ved borgmester Helle Adelborg, direktør i Gigtforeningen, Lene Witte, og professor Ewa Roos fra Syddansk Universitet. Dernæst vil sundhedsministeren sætte sig på skolebænken.

Pressen er velkommen til at deltage og filme/tage billeder under hele arrangementet.

FAKTA
  • Der er 7800 borgere med slidgigt i Hvidovre – 20 procent af den voksne befolkning. De lever bl.a. med smerter, nedsat funktionsevne og dårlige livskvalitet som følge af slidgigten.
  • SLID er navnet på den kommunale variant af GLA:D (Godt Liv med Artrose i Danmark). GLA:D er bygget op om en svensk artroseskole. I Danmark står et forskerhold på SDU under ledelse af professor Ewa Roos i spidsen for GLA:D. Læs mere på www.glaid.dk
  • Slidgigtskolen i Hvidovre blev oprettet i 2012, da Gigtforeningen ønskede at afprøve GLA:D i det nære sundhedsvæsen. Hvidovre Kommune blev valgt som samarbejdspartner på grund af kommunens visionære sundheds- og forebyggelsespolitik.
  • SLID er finansieret med 850.000 kroner fra satspuljeprojektet: ”Forebyggelse af ulighed i det behandlende sundhedsvæsen,” udmøntet af Sundhedsstyrelsen.
  • Slidgigtskolen i Hvidovre har siden september 2013 gennemført 5 hold med i alt 60 deltagere.
  • Den første evaluering viser, at samtlige deltagere har opnået øget bevægelighed i forhold til dagligdags gøremål, og at de i mindre grad end tidligere føler sig hæmmet af smerter.
  • Evalueringen viser desuden at yngre med erhvervstilknytning har større effekt af træningen end ældre/pensionister. Meget svært overvægtige har også effekt, selvom de har svært ved at gennemføre træningen.